RvC Groningen Seaports compleet

RvC Groningen Seaports compleet

Gistermiddag heeft onze aandeelhouder (de Gemeenschappelijke Regeling) twee nieuwe commissarissen voor Groningen Seaports NV benoemd. Het zijn de heren Bert Bruggeman (oud-topman UMCG) en Herman Roose (CEO Bakker Logistics Zeewolde). De laatstgenoemde is benoemd na een aanbeveling daartoe van onze ondernemingsraad. Met deze twee benoemingen is de RvC compleet. Mevrouw Y.P. van Mastrigt (provincie Groningen), de heer E.A. Groot (gemeente Delfzijl) en mevrouw M. van Beek (gemeente Eemsmond) hadden eerder al zitting genomen in de RvC. Donderdag 10 oktober a.s. vergadert de RvC voor het eerst met een voltallige bezetting en zal door de vijf leden een nieuwe voorzitter uit hun midden worden gekozen.