Drone reikt ruim 1 miljoen euro subsidie uit aan OWIC

Drone reikt ruim 1 miljoen euro subsidie uit aan OWIC

Het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) ontving vanochtend uit ‘handen’ van gedeputeerde Nienke Homan, namens het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de provincie Groningen, officieel een subsidie van 1,3 miljoen euro. Het grootste deel van dit bedrag komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is aangevuld met subsidie van de provincie.

De overhandiging van de cheque vond in het bijzijn van onder andere provincie Groningen, SNN, New Energy Coalition, TCNN en Groningen Seaports plaats bij verzamelgebouw Nijlicht in de Eemshaven. Met de symbolische overhandiging van de cheque was de officiële toekenning van de subsidie een feit.

Groene energie

Het OWIC is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum in de Eemshaven dat zich richt op bedrijven en kennisinstellingen die zich bezig houden met opwekking van groene, duurzame windenergie op zee (offshore wind). Het doel van dit centrum is om de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovaties op het gebied van offshore windenergie te faciliteren en te stimuleren. Hierdoor wordt kennis en ervaring samengebracht en verder toegankelijk gemaakt in én voor Noord-Nederland.

De behoefte aan groene energie neemt toe. Ook het belang en de omvang van windenergie, met name de windenergie die op zee wordt gewonnen, zal de komende jaren steeds verder groeien. Een deel van deze windenergie wordt voor de Waddenkust opgewekt. Deze windparken op zee moeten niet alleen gebouwd maar ook onderhouden worden. Hier liggen economisch grote kansen voor (nieuwe) bedrijvigheid, kennisdeling en innovaties. Daar draagt het innovatiecentrum aan bij.

Innovatie verder brengen

19 partijen (o.a. bedrijfsleven, waaronder Groningen Seaports, kennisinstellingen en overheden) hebben zich verenigd in OWIC. Gezamenlijk willen zij ervoor zorgen dat bedrijven makkelijker en sneller kunnen innoveren en ontwikkelen in offshore windenergie. De focus ligt daarbij op service en onderhoud van de windparken. OWIC wil daarnaast hét loket zijn waar men terecht kan voor informatie en voor het leggen van relevante contacten met anderen, maar ook faciliteiten inrichten voor trainingen en opleidingen op het gebied van offshore windenergie.

Projecten zijn van start

OWIC is op 22 oktober 2020 van start gegaan en heeft inmiddels een aantal projecten weten te initiëren. Naast Droneport Eemshaven, dat zich met name richt op inspecties van windturbines, is OWIC al betrokken bij twee andere innovatieve initiatieven: Cable Centre Eemshaven, een samenwerking van bedrijven die zich onder meer bezig houdt met opslag, spoeling en transport van kabels, en Ocean Grazer, een start-up die werkt aan een testveld voor energieopslag in de Eemshaven.

Partners in OWIC:
Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen, TechnologieCentrum Noord-Nederland, Groningen Seaports, Stichting NNOW , STARK Learning, Saxion Hogeschool, Windtech Inc., Hulst Innovation Cable Equipment (HICE), Rope Access Noord, STOPAQ, Hijsspecialist.nl, CIV Offshore & Shipping, Delftechniek, Virol, Lubbers, New Energy Coalition.