Eemshaven energieknooppunt voor TenneT

Eemshaven energieknooppunt voor TenneT

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT investeert fors in Noord-Nederland. Daar wordt door TenneT aan tientallen projecten gewerkt. In het bijzonder in de Eemshaven, dat voor TenneT het energieknooppunt van Noord-Nederland is. Van een aantal van deze projecten geven we een korte update. 

Eemshaven krijgt aansluiting op Net op Zee

TenneT is bezig met de voorbereidingen voor het verbinden van het windpark ’ten Noorden van de Waddeneilanden’ op het hoogspanningsnet. Een voorkeurstracé is bepaald: op 14 januari heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken het besluit genomen dat het te bouwen windpark aangesloten wordt via tracé Eemshaven West. Dit tracé loopt zo’n 85-90 kilometer door de Noordzee en Waddenzee. De ondergrondse kabels komen via de oostelijke punt van Schiermonnikoog aan land, waarna het tracé op land parallel aan de kust oostelijk naar de Eemshaven loopt.  Onderdeel is een nieuw hoogspanningsstation in de Eemshaven.

Inmiddels is voor het tracé een voorbereidingsbesluit genomen, een ruimtelijke reservering zodat geen ontwikkelingen plaats vinden die een aanleg zouden kunnen verhinderen. In de volgende fase zullen TenneT en ministeries met onder andere Schiermonnikoog, Rijkswaterstaat en natuur- en milieuorganisaties het tracé verder in detail optimaliseren om natuur- en milieueffecten zoveel mogelijk te voorkomen, mitigeren en te compenseren.

Bouw stroomsnelweg (380 kV) naar Groningen volgens planning

Dit voorjaar verwacht TenneT dat de funderingen op de 120 mastlocaties voor de 40 kilometer lange ‘stroomsnelweg’ tussen Eemshaven en Vierverlaten gereed zijn. Afgelopen wintermaanden zijn eerste pylonen van de masten geplaatst. Afgelopen maand is bij Eemshaven begonnen met de geleidermontage, het ophangen van de stroom ‘draden’ in de masten. TenneT bouwt de verbinding voor 4 circuits van 380 kV. Een circuit bestaat uit 3 fasen, een fase bestaat uit een bundel van 4 stroomdraden. Een stroomdraad (kabel) weegt bijna 2 kilo per meter. De ingebruikname van de 380 kV-verbinding is in 2023. Tegelijkertijd zal TenneT de bestaande verbinding (220 kV) uit bedrijf nemen en daarna afbreken.

COBRA kabel weer in gebruik, NorNed (nog) niet

De COBRA kabel is weer in gebruik. De COBRA kabel verbindt sinds 2019 het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar, maar was vanaf eind september een tijd buiten bedrijf door een storing in de kabel. De kabel is gerepareerd. De kabel is op een diepte van 40 meter op de zeebodem afgeknipt en omhoog gehesen. Aan beide zijden van de geknipte kabel is de kabel 200 meter lang doorgemeten om de exacte storingslocatie te vinden. Het stuk kabel waar de breuk is gelokaliseerd is verwijderd. Er is een nieuw stuk kabel geïnstalleerd en opnieuw aangesloten op de kabel. Vervolgens is de kabel weer twee meter diep begraven in de zeebodem.

Eind januari viel de NorNed-kabelverbinding (tussen Noorwegen en Nederland) uit. De verwachting is dat deze kabel dit voorjaar weer in bedrijf kan.