Proefproject ophoging landbouwgrond Borgsweer

Proefproject ophoging landbouwgrond Borgsweer

Deze maand wordt nabij Borgsweer begonnen met de ophoging van landbouwgrond met slib uit de Eems-Dollard. Het betreft hier een proefproject dat onderdeel uitmaakt van het programma Eems-Dollard 2050. De herinrichting van de Kleine en Groote Polder en andere projecten langs de kust maken hier ook onderdeel van uit.

Het slib wordt per schip naar de zwaaikom aan het uiteinde van het Oosterhornkanaal vervoerd. Daarvandaan gaat het per pijpleiding naar een vier hectare groot landbouwgebied ten zuiden van Borgsweer. Dit lager gelegen terrein zal met ongeveer 70 centimeter slib worden opgehoogd, omdat de bodem door een oxiderende veenlaag verder daalt en steeds natter wordt. Door de grond op te hogen met slib wordt dit proces vertraagd en bovendien is de verwachting dat het perceel in de toekomst betere resultaten oplevert voor de landbouw, omdat deze grond door de toevoeging van slib vruchtbaarder wordt. Een ander doel van het proefproject is het verbeteren van de leefkwaliteit van de Eems-Dollard doordat het grote aantal slibdeeltjes in het water wordt verminderd.

Samenwerking

Dit proefproject loopt tot eind 2024/begin 2025 en is een samenwerking van maatschap Noordam-Ten Have uit Borgsweer, Rijkswaterstaat, provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s en Groningen Seaports. Er wordt gebruik gemaakt van opgedane kennis en ervaringen van het project Kleirijperij aan de Valgenweg in Delfzijl en ophogingsprojecten in Duitsland. In het onderzoek wordt gekeken of het uiteindelijk op grote schaal kan worden toegepast.