Eneco’s biomassacentrale als eerste gecertificeerd voor Better Biomass

Eneco’s biomassacentrale als eerste gecertificeerd voor Better Biomass

Eneco’s biomassacentrale als eerste gecertificeerd voor Better Biomass

Bio Golden Raand, de biomassacentrale van Eneco in Delfzijl, heeft als eerste installatie in de wereld het certificaat Better Biomass verkregen. Certificaten die op basis van de norm NTA 8080 worden afgegeven aan bedrijven die duurzame biomassa produceren, verhandelen of verwerken, heten voortaan Better Biomass. Eneco kreeg op 6 mei in Delfzijl het nieuwe certificaat uit handen van Jorn Bronsvoort, directeur van de certificerende instelling QS Certification. Met dit certificaat laat Eneco zien dat de installatie in Delfzijl, die uit afvalhout duurzame elektriciteit maakt, voldoet aan de eisen voor onder andere de reductie van broeikasgassen, biodiversiteit en milieuaspecten.

Met het verkrijgen van het Better Biomass certificaat completeert Eneco de certificering van de gehele keten voor het verkrijgen en verwerken van biomassa in vaste vorm voor de Delfzijlse installatie. Van Vliet Groep, leverancier van afvalhout bij Bio Golden Raand, en Eneco Energie Trade waren al eerder op basis van NTA 8080 gecertificeerd. Daarmee wordt aangetoond dat het mogelijk is dat de gehele keten van verkrijgen en verwerken van de biomassa aan de strikte eisen van Better Biomass voldoet. Eneco kan daarmee aan haar huishoudelijke en zakelijke klanten laten zien dat de elektriciteit uit Bio Golden Raand aan de normen voor de duurzame productie van groene stroom voldoet.

Eneco heeft met de andere vaste leveranciers van biomassa voor Bio Golden Raand afgesproken dat zij eind 2015 allemaal een Better Biomass certificaat zullen hebben. Dit tot tevredenheid van het Wereld Natuurfonds, waarmee het energiebedrijf een partnerschap heeft. Arjette Stevens, Senior Adviseur Biomassa bij het Wereld Natuurfonds benadrukt het belang van de certificering: ’WNF verwelkomt deze eerste belangrijke stap waarmee Eneco laat zien een voortrekker te zijn in Nederland in het gebruik van echt duurzame grondstoffen voor energieopwekking. We zijn blij dat Eneco kiest voor afvalhout boven het kappen van bomen. Het gebruik van reststromen vermindert de druk op de bossen.’

NEN, het Nederlands Normalisatie instituut, beheert het certificatieschema en begeleidt het huidige herzieningstraject waar de naamswijziging onderdeel van is. NEN is tevreden dat Eneco zich heeft ingezet voor het behalen van het Better Biomass certificaat.

Piet-Hein Daverveldt, algemeen directeur van NEN, over de uitreiking van het eerste certificaat: ‘Wij zijn er trots op dat Eneco haar inspanningen voor verduurzaming van de toeleveringsketens bekroont met het behalen van het Better Biomass-certificaat. Het onderstreept eens te meer dat dit certificatiesysteem een zeer bruikbaar instrument is voor bedrijven om aantoonbaar duurzame biomassa in te zetten.’