Fietsroute Dijkweg van 5 t/m 22 oktober afgesloten voor alle (fiets)verkeer

Fietsroute Dijkweg van 5 t/m 22 oktober afgesloten voor alle (fiets)verkeer

De Dijkweg (fietsroute) langs het Chemie Park Delfzijl is van donderdag 5 oktober t/m zondag 22 oktober afgesloten voor alle (fiets)verkeer tussen de Zeesluizen en Oterdum. Dit vanwege werkzaamheden aan de buitenverlader nabij en boven de dijk.  De buitenverlader wordt gebruikt voor het verladen van zout in zeeschepen. Uit veiligheidsoogpunt is besloten om de Dijkweg gedurende de werkzaamheden op het Chemie Park Delfzijl af te sluiten.

Fietspad langs de N991 gesloten t/m 11 oktober

Het fietspad langs de N991 bij Weiwerd is tot en met 11 oktober afgesloten vanwege het uitharden van een nieuw aangebrachte laag beton. Daarom kan het fietsverkeer tijdelijk alleen over de kruising Vennendijk/N991 i.p.v. de kruising Westerlaan/N991 oversteken.

Veilige alternatieve fietsroute

Van 5 t/m 12 oktober
Vanaf 5 tot en met 12 oktober staan er in verband met de verkeersdrukte op de N991 doordeweeks van 07.00 tot 18.00 uur verkeersregelaars op de kruising Vennendijk/N991 die de overstekende fietsers over de N991 begeleiden. LET OP: in het weekend zijn er geen verkeersregelaars aanwezig. Wees voorzichtig met oversteken.

Van 12 t/m 22 oktober
Fietsverkeer van Borgsweer naar Farmsum en omgekeerd heeft na 11 oktober verschillende mogelijkheden voor een alternatieve route. De kruising Vennendijk/N991 kan dan nog steeds gekozen worden voor een oversteek, maar er worden dan geen verkeersregelaars meer ingezet.

Op 12 oktober geeft de provincie Groningen het nieuwe betonnen fietspad bij de kruising Westerlaan/N991 weer vrij. Voor een veilige oversteek van de provinciale weg N991 wordt fietsers geadviseerd deze fietsroute te kiezen. Op het kruispunt met de Westerlaan, aan de westzijde van Weiwerd wordt tijdelijk een verkeerslicht geïnstalleerd, net zoals in juli. Het verkeer wordt op dit kruispunt van 12 t/m 22 oktober naast verkeerslichten met radardetectie gereguleerd door 50 kilometerborden met knipperlichten, om het gemotoriseerde verkeer extra te attenderen op de tijdelijke situatie met verlaagde maximumsnelheid.

Toelichting op route Borgsweer – Farmsum vanaf 12 oktober

De alternatieve fietsroute die geadviseerd wordt, loopt vanaf Borgsweer via het fietspad over de Verlengde Schepperbuurt en dan langs de noordzijde van het Oosterhornkanaal. Vervolgens volg je het fietspad aan de noordzijde van het Oosterhornkanaal tot aan de Heemskesbrug. Via de brug kom je op het fietspad langs Oosterwierum en door Weiwerd. Ter hoogte van de Westerlaan steek je de met verkeerslichten beveiligde overgang op de provinciale weg N991 over om op het fietspad richting Farmsum te komen.

De Dijkweg onder langs de dijk ter hoogte van de buitenverlader bij AkzoNobel op het Chemie Park Delfzijl