Filterstation TenneT in bedrijf

Filterstation TenneT in bedrijf

In oktober heeft TenneT in de Eemshaven een compensatie- en filterstation in bedrijf genomen. Dit is een bijzonder hoogspanningsstation speciaal voor elektriciteit afkomstig van het Gemini-windpark en mogelijk toekomstige windparken. De eerste studies en ontwerpen dateren van vijf jaar geleden. SPIE begon met bouwen in het najaar van 2019. Dit voorjaar (2021) heeft NRG-Alsema het station aangesloten op het nabijgelegen hoogspanningsstation Eemshaven-Oudeschip. De hiervoor noodzakelijke aanpassingen op Eemshaven-Oudeschip – aanleg van nieuwe kabelvelden en een extra compensatiespoel – zijn gerealiseerd door Omexom.

Het filterstation is het tiende TenneT-station in de Eemshaven. De laatste jaren gaan de ontwikkelingen hard. In 2 jaar tijd realiseerde TenneT vier nieuwe elektriciteitsstations in de Eemshaven. Zo is in oktober 2019 de Cobra-kabel in gebruik genomen met het converterstation aan de Waddenweg, in september 2020 gevolgd door een hoogspanningsstation aan de Middenweg (speciaal voor de duurzaam in Eemshaven opgewekte elektriciteit) en een maand later een 380 kV-hoogspanningsstation (Eemshaven Het Hogeland). De laatste is tijdelijk, want deze maakt weer plaats als de 380 kV-stroomsnelweg tussen Eemshaven en Vierverlaten (Hoogkerk) klaar is, naar verwachting in 2023.

Het nieuwe compensatie- en filterstation van TenneT op de voorgrond. Daarachter Cobra en NorNed (links) en het schakelstation (rechts) (Foto Groningen Seaports)