Financieel directeur voor Groningen Seaports

Financieel directeur voor Groningen Seaports

Harold Sanders (48 ) wordt  per 1 oktober a.s. benoemd tot financieel directeur (CFO) van Groningen Seaports NV. Zijn benoeming heeft de volledige instemming van de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders. Ook de ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over zijn benoeming.

Sanders is sinds 2002 werkzaam bij FrieslandCampina en sinds 2015 in de functie van Finance manager in Leeuwarden. Sanders heeft diverse financiële functies bekleed bij  FrieslandCampina als ook o.a. bij de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Sanders is afkomstig uit Noord-Nederland en heeft o.a. aan de Universiteit van Groningen gestudeerd.

Nieuwe topstructuur
Harold Sanders zal samen met Cas König, Chief Executive Officer (CEO), als statutaire bestuurder het collegiaal bestuur vormen van Groningen Seaports op basis van de in 2017 vastgelegde topstructuur van het bedrijf. Daardoor wordt de financiële discipline verankerd in de top van Groningen Seaports. Een tweehoofdige leiding maakt bovendien de top van de onderneming minder kwetsbaar en draagt daarom bij aan de continuïteit van GSP NV. E.e.a. past in het beleid van een functioneel ingerichte organisatie. Op deze wijze kan Groningen Seaports haar ambities – waaronder de groene economische groei volgens de Havenvisie 2030 – het beste realiseren.

De nieuwe financieel directeur (CFO) van Groningen Seaports NV, Harold Sanders