Innovatieve staalrecyclingfabriek in Delfzijl levert 68 arbeidsplaatsen op

Innovatieve staalrecyclingfabriek in Delfzijl levert 68 arbeidsplaatsen op

Purified Metal Company (PMC) laat circulaire economie draaien

Purified Metal Company (PMC) gaat een staalrecyclingfabriek bouwen in Delfzijl die circa 68 directe arbeidsplaatsen oplevert. De fabriek gaat op jaarbasis tot 150.000 ton verontreinigd staalschroot verwerken tot nieuwe grondstof. De realisatie van de fabriek wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van in totaal € 7.500.000,- uit de Regionale Investeringssteun Groningen 2017 (RIG). Daarnaast investeren Provincie Groningen, NOM, Groningen Seaports en het GROEIfonds van de Economic Board Groningen in het bedrijf.

PMC heeft een wereldwijd nieuw en gepatenteerd proces ontwikkeld waarmee het verontreinigd staal kan recyclen tot hoogwaardige grondstoffen voor de staal- en gieterij industrie. Deze methode is niet alleen veiliger voor mens en milieu, maar zorgt er ook voor dat verontreinigd staal op een veilige manier verwerkt wordt en een nieuwe bestemming krijgt. Met de bouw van de fabriek in Delfzijl zet PMC dit recycleproces letterlijk en figuurlijk in werking.

Jan Henk Wijma, Algemeen directeur en medeoprichter van PMC: “Het is fantastisch om te zien dat een idee dat we een aantal jaar geleden hadden nu ook werkelijkheid wordt. Met deze fabriek bieden we een circulaire én veilige oplossing voor de inzameling, het transport en verwerking van met asbest verontreinigd staal tot hoogwaardige grondstof voor staalfabrikanten.”

De vergunningen waren al geregeld, nu is ook de financiering rond dankzij een flinke bijdrage uit de regio. Daarmee is verankering van het bedrijf in de regio voor een langere periode geborgd. Ook omdat het proces zich niet eenvoudig laat verplaatsen naar een andere locatie. Voor PMC is dit mede aanleiding om intensieve samenwerking te zoeken met regionale kennisinstellingen zoals Rijksuniversiteit Groningen en Hanze Hogeschool voor de opleiding van operators en het bieden van stageplekken. De verwachting is dat de fabriek in 2020 operationeel is.

Impuls werkgelegenheid
Patrick Brouns, gedeputeerde: “Deze ontwikkeling past in de ontwikkeling van het nationaal klimaatakkoord waarvan de hoofdlijnen afgelopen dinsdag zijn gepresenteerd aan Minister Wiebes en is een goed en concreet voorbeeld van wat we bedoelen met circulaire economie. Daarnaast zorgt deze investering voor een flinke impuls voor de werkgelegenheid in het Delfzijlse havengebied.”

PMC is absolute aanwinst
Marco Smit, bestuurder Economic Board Groningen vult aan: “PMC is een absolute aanwinst voor de regio: een hypermodern en innovatief recyclingbedrijf dat ook nog eens 68 nieuwe banen schept. Daar mogen alle betrokken partijen: Provincie Groningen, Groningen Seaports, NOM en GROEIfonds, enorm trots op zijn.”

Over de RIG
De doelstelling van de RIG is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Campus Groningen. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.

Over GROEIfonds
Het Groninger Economisch Investeringsfonds (GROEIfonds) is een initiatief van de Economic Board Groningen, de organisatie die is opgezet om de economie in het aardbevingsgebied een impuls te geven. Het GROEIfonds heeft nog dertig miljoen euro beschikbaar voor de financiering van plannen van ondernemers in negen Noord-Groninger gemeenten. GROEIfonds verstrekt achtergestelde leningen en participeert in bedrijven. Het fonds steunt starters én MKB- en grootzakelijke bedrijven die hier al zijn gevestigd óf die zich hier willen vestigen.

Over NOM investment
De NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, stimuleert bedrijvigheid en ontwikkeling van werkgelegenheid in Noord-Nederland. De NOM verstrekt risicodragende financiering, biedt begeleiding bij locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten. Medio juni 2018 is ruim € 70 miljoen geïnvesteerd in ruim 80 ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Friesland of Drenthe. Het accent ligt hierbij op innovatieve ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling.

Industriegebied Oosterhorn in Delfzijl waar het oranje vlak de locatie van PMC markeert