Gasunie en Groningen Seaports willen aanvoer van vloeibaar aardgas in de Eemshaven mogelijk maken

Gasunie en Groningen Seaports willen aanvoer van vloeibaar aardgas in de Eemshaven mogelijk maken

Gasunie en Groningen Seaports willen aanvoer van vloeibaar aardgas in de Eemshaven mogelijk maken

  • Overeenkomst Gasunie en Groningen Seaports voor onderzoek naar de mogelijkheden voor aanleg van infrastructuur voor de aanvoer van vloeibaar aardgas (LNG) in de Eemshaven
  • Grotere importbehoefte door vermindering productie Groningen-gas
  • Aanvoer LNG per schip kan vanuit alle werelddelen en vergroot diversiteit van gasaanbod

Gasinfrastructuurbedrijf Gasunie en Groningen Seaports gaan de mogelijkheden onderzoeken om in de Noord-Groningse Eemshaven infrastructuur aan te leggen waarmee LNG per schip kan worden aangevoerd, gelost en in gasvorm geïnjecteerd in het gastransportnet. Beide partijen hebben daartoe een overeenkomst gesloten. Met een LNG-faciliteit in de Eemshaven worden de mogelijkheden voor de import van aardgas uitgebreid nu het aanbod van gas uit het Groningen-veld verder terugloopt. Gasunie gaat samen met marktpartijen onderzoeken welke technische, logistieke en commerciële concepten geschikt zijn. Groningen Seaports onderzoekt de mogelijkheden van een locatie in de Eemshaven.

LNG kan per schip uit de hele wereld worden aangevoerd, bijvoorbeeld uit het Midden-Oosten, verschillende delen van Afrika, Noorwegen, de Verenigde Staten en Australie. Nederland beschikt al over een LNG-faciliteit, namelijk de Gate terminal bij Rotterdam. Aanvullende initiatieven, zoals die in de Eemshaven, zouden onze energievoorziening over een nog grotere variëteit aan bronnen en aanvoerroutes helpen te spreiden. Mede door de ontwikkelingen in Groningen en Europa is het van belang aan nieuwe mogelijkheden te blijven werken.

Strategische ligging Eemshaven – Groningen Seaports

In Groningen wordt niet alleen aardgas gewonnen; ook komt via deze provincie veel gas binnen via internationale pijpleidingenverbindingen met Noorwegen, Duitsland en Rusland. Met behulp van stikstof kan hoogcalorisch gas uit het buitenland en uit andere productielocaties in Nederland geschikt worden gemaakt voor de Nederlandse huishoudens. Die zijn namelijk ingesteld op laagcalorisch Groningen-gas. Stikstofbijmenging gebeurt ook nu al, en extra productiecapaciteit is gepland. Ook LNG kan op die manier in ‘huishoudgas’ worden omgezet. Dit kan een vermindering van de gaslevering vanuit het Groningenveld helpen opvangen.
In de nabijheid van de Eemshaven is voldoende gastransportcapaciteit beschikbaar om het aardgas nationaal en internationaal te vervoeren. Dit maakt de Eemshaven tot een zeer geschikte locatie voor de aanvoer van LNG. Door de goede aansluiting op het gastransportsysteem van Gasunie in het noorden kan de Eemshaven bijdragen aan een efficiënte verruiming van de LNG-aanvoer naar Nederland en Noordwest-Europa. Zij kan daarbij complementair functioneren aan de bestaande Gate terminal van Gasunie en Vopak in Rotterdam. De Eemshaven is bij uitstek geschikt voor LNG-activiteiten. Er is voldoende ruimte en de terreinen zijn aangesloten op havenbekkens die verbinding bieden met de open zee.

LNG-markt in beweging 
LNG wordt, anders dan gas per pijpleiding, verhandeld op een wereldmarkt. Er komt steeds meer LNG beschikbaar, doordat op veel plaatsen in de wereld, onder andere de Verenigde Staten, Australië en Qatar, de komende jaren nieuwe productiefaciliteiten in gebruik worden genomen. De verwachting is dat dit tot lagere prijzen voor LNG zal leiden, waardoor LNG steeds sterker kan concurreren met aardgas dat per pijpleiding wordt aangevoerd. Nu al is in Europa dit effect merkbaar. Bovendien wil de Europese Commissie een sterke positie van LNG in Europa bevorderen. Niet alleen als schonere brandstof voor transport over weg en water, maar ook omdat zij LNG belangrijk vindt voor Europa’s energieonafhankelijkheid. Door het vergroten van de keuzemogelijkheden wordt de inkooppositie van energiegebruikers versterkt.
Mede hierom zien marktpartijen in Europa een interessante toekomst voor LNG. Gasunie baseert de ontwikkeling van infrastructuur altijd op de behoeften in de markt en zorgt daarmee voor een solide investeringsbasis. Marktverkenning vormt een belangrijk deel van het haalbaarheidsonderzoek.