Gebroeders Heeres winnen duurzaamheidsprijs SBE

Gebroeders Heeres winnen duurzaamheidsprijs SBE

De broers Prof. Dr. Ir. Erik Heeres (RUG) en Dr. Andre Heeres (Hanze Hogeschool) zijn onderscheiden met de Groene Groninger van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), een prijs voor personen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan duurzaamheid in Groningen. De prijs is woensdag uitgereikt door juryvoorzitter en gedeputeerde Nienke Homan. 

“Heeres en Heeres krijgen de Groene Groninger omdat zij met hun onderzoek inzicht hebben gegeven in de route naar groene chemie in de Eemsdelta en daarbij een sterke verbinding hebben gelegd tussen universiteit, hogeschool en industrie”, aldus gedeputeerde Nienke Homan. “In de onlangs gepresenteerde Suikeragenda Noord-Nederland laten zij zien dat suikers goede bouwstenen zijn voor de chemie en een alternatief voor fossiele grondstoffen.”

Avantium

Eerder publiceerden beide chemici het rapport ‘Biobased Opportunities voor de Eemsmondregio’. De beschikbaarheid van basischemicaliën op Chemie Park Delfzijl, de aanwezigheid van agrarische reststromen uit de regio en de opgebouwde kennis van groene chemie maken van Noord-Nederland bij uitstek de plek om biobased bouwstenen te produceren. Mooi voorbeeld daarvan is het bedrijf Avantium dat suikers en lignine uit houtsnippers wint met behulp van zoutzuur, dat afkomstig is van Nouryon.

Talent voor de regio

De onderzoeken van de gebroeders Heeres leveren niet alleen kansen op voor bedrijven, maar zijn ook een bron van inspiratie voor studenten op de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit. De voorbeelden in de onderzoeken worden regelmatig gebuikt in colleges en opdrachten. “En dit is belangrijk om het talent van de toekomst in aanraking te brengen met de prachtige banen in de Groninger industrie. Je hoeft dus niet naar de Randstad om een mooie carrière op te bouwen”, vervolgt Homan.

Groene Groninger

De Groene Groninger wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die een bijzondere rol heeft gespeeld bij de omschakeling naar duurzame energie en grondstoffen. De Groene Groninger werd vorig jaar geïntroduceerd tijdens het afscheid van Cor Zijderveld als voorzitter van SBE. De Groene Groninger wordt daarom ook wel “De Cor Zijderveld-award” genoemd. Hij is ook de eerste onderscheiden Groene Groninger. De onderscheiding bestaat uit een beeld van de ‘Chloris chloris’ gemaakt door de Groningse kunstenares Annette Hoolsema. Deze bijzondere onderscheiding wordt uitgereikt door Nienke Homan, gedeputeerde van de Provincie Groningen en beschermvrouwe van De Groene Groninger. Homan is voorzitter van de jury bestaande uit Johan Visser (Nouryon), Edward Groen (Teijin Aramid) en Frans Alting (SBE).

Gebroeders Heeres

Andre Heeres is lector biobased chemie aan de Hanzehogeschool. Hij houdt zich bezig met chemische modificaties van biogrondstoffen (uit landbouwgewassen) tot waardevolle verbindingen voor de chemische en farmaceutische industrie. Naast zijn werk voor de Hanzehogeschool is hij ook werkzaam voor Syncom. Erik Heeres is hoogleraar chemische technologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen en momenteel wetenschappelijke directeur van het engineering instituut van de Universiteit (ENTEG). Ook hij houdt zich bezig met de mogelijkheden van biogrondstoffen. Naast zijn werkzaamheden voor de RUG geeft hij onder meer cursussen aan bedrijven en vervult hij diverse toezicht- en bestuursfuncties.

Beide broers zetten zich in voor het valoriseren van kennis in de brede zin van het woord en zijn samen bijvoorbeeld betrokken bij het start-up bedrijf BioBTX (van hout naar plastics), de innovatiehub Oost-Groningen, waar ook het omzetten van agrarische residuen naar hoogwaardige producten centraal staat, en diverse onderzoeksprojecten binnen en buiten de regio (bijvorobeeld Interreg).

De Groene Groninger(s) van 2020 (foto: SBE)