Gemini aan de slag in Eemshaven

Gemini aan de slag in Eemshaven

Gemini aan de slag in Eemshaven

Start bouw transformatorstation

Het Gemini Windpark zal 85 kilometer boven de Groningse kust worden gebouwd. Eemshaven speelt bij Gemini een belangrijke rol, zowel bij de aanleg als de jaren daarna, wanneer het windpark operationeel wordt. Het begin is nu al te zien op de locatie van het transformatorstation in het noordelijk gedeelte van het Energypark in de Eemshaven. Gemini heeft in Eemshaven een eigen locatie, die zal worden gebruikt voor de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van het windpark. Matthias Haag, directeur van Gemini: ”Veel onderdelen van het project zullen eerst hier op de kade in Eemshaven worden opgeslagen, voordat zij naar de bouwlocatie op zee worden vervoerd. Zoals de fundaties. Dit zijn 7 centimeter dikke stalen buizen, van 65 meter lang en een gewicht van meer dan 750 ton per stuk. Het is dus goed dat de kades versterkt zijn, zodat ze dit gewicht kunnen dragen.”

Op de locatie zal een transformatorstation worden gebouwd. Dit station zet de stroom die van het windpark komt om van 220 kV naar 380 kV. Dat is de spanning van het Nederlandse hoogspanningsnet. Het transformatorstation wordt aangesloten op het hoogspanningsstation Oudeschip van Tennet in de Eemshaven. Dit hoogspanningsstation is in 2011 in gebruik genomen en vormt het beginpunt van de 380 kV verbinding tussen de Eemshaven en het westen van Nederland. Matthias Haag: ”Het transformatorstation verwerkt de totale productie van Gemini, die gelijk staat aan het verbruik van alle inwoners van de drie noordelijke provincies. Het is een van de grootste transformatorstations die voor een offshore windpark wordt gebouwd. Daarvoor hebben wij nu al 450 heipalen de grond in geslagen.” In 2017 zal het windpark volledig operationeel worden. Vanaf dat moment zal een ploeg permanent bezig zijn met het onderhoud. De bemanning zal gebruik maken van schepen en helikopters.

Overzicht van het windpark Gemini

Overzicht van het windpark Gemini