Onderzoek aanleg stroomkabel voor Duitse stroom intensief en constructief

Onderzoek aanleg stroomkabel voor Duitse stroom intensief en constructief

Onderzoek aanleg stroomkabel voor Duitse stroom intensief en constructief

Het in dit voorjaar aangekondigde onderzoek naar de haalbaarheid van de realisatie en exploitatie van een stroomkabel tussen Duitsland (Emden) en Nederland (Delfzijl) verloopt intensief en constructief, maar vergt meer tijd. In de komende tijd zal de aandacht uitgaan naar het zoeken van strategische partners, en naar overleg met Duitse gelieerde partijen.

Klesch Metals B.V., ESD-SiC B.V. en Groningen Seaports N.V., hebben in april jl. een zogenaamd Memorandum of Understanding getekend waarin zij zich verplichten tot samenwerking voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de realisatie en exploitatie van een stroomkabel. Als deadline hiervoor is toen 30 juni 2014 genoemd. Het gaat hier om een vooronderzoek naar de mogelijke aanleg van een Directe Lijn (stroomkabel) tussen het 220 kV schakelstation van Aldel, ten behoeve van de totale industrie gevestigd op Oosterhorn, en een 220kV – respectievelijk een 380 kV – schakelstation nabij Emden (Duitsland) .

Belang totale bedrijvencluster 
Niet alleen genoemde partijen, maar meerdere bedrijven binnen het chemie -en metaalcluster in Delfzijl, hebben aangegeven directe toegang te willen hebben tot de Duitse energiemarkt. Ook met deze partijen vindt nog intensief contact plaats over de diverse mogelijkheden. Partijen zijn van mening dat  het vestigingsklimaat van het chemie- en metaalcluster Delfzijl aanzienlijk zou kunnen verbeteren door deze toegang. “Op de lange termijnmarkt zien we nog steeds verschillen tussen de energieprijs in Nederland en Duitsland. Het is nu zaak zo snel mogelijk enkele juridische punten helder te krijgen. Deze verbinding kan de Eemsdelta onderscheidend maken van de rest van Nederland” , aldus Cas König, directeur ESD-SIC.

Samenwerkingsovereenkomst
Indien alle partijen op basis van de uitkomsten van de onderzoeken van oordeel zijn dat realisatie van deze stroomkabel haalbaar en wenselijk is, dan zullen zij in onderhandeling treden over een tussen hen te sluiten samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst komt dan onder andere de oprichting van een rechtspersoon ter sprake. Deze rechtspersoon zal tot doel hebben de stroomkabel te realiseren, in eigendom te hebben en te exploiteren. Uitgangspunten voor dit onderzoek zijn gebaseerd op het feit dat het verschil in elektriciteitsprijs tussen Nederland en Duitsland nog geruime tijd zal voortbestaan.