GETEC nieuwe partner voor stroomkabel naar Duitsland

GETEC nieuwe partner voor stroomkabel naar Duitsland

GETEC nieuwe partner voor stroomkabel naar Duitsland

Duits-Nederlands project voor grensoverschrijdende stroomkabel

Het Duitse netwerkbedrijf GETEC net AG, een onderdeel van de GETEC GRUPPE, is als projectpartner toegetreden tot een consortium voor het ontwerpen en het realiseren van een stroomkabelverbinding tussen het Nederlandse Delfzijl en het Duitse Emden met het doel om de energie-intensieve industrieën binnen het gebied van Groningen Seaports van concurrerende stroom te voorzien. De toetreding van GETEC als strategisch partner is een belangrijke stap in het project.

GETEC net AG beschikt over expertise inzake de ontwikkeling en exploitatie van elektriciteitsnetwerken en is op grond van haar kennis met betrekking tot de markt en procedures in Duitsland een belangrijke partner. Het partnerschap is in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd en bekrachtigd.

“Het project neemt nu concrete vormen aan. De voorbereidingen voor de vergunning-aanvragen zijn in volle gang”, zo lichtte Harm Post, directeur van de havenautoriteit Delfzijl/Eemshaven, de actuele stand van zaken toe. Ter begeleiding van dit project, in het bijzonder de milieuaspecten en de daaruit voortvloeiende optimaal te volgen route, is een extern adviesbureau ingeschakeld. Op dit moment geeft men prioriteit aan het onderzoek voor de aanleg van een privaat netwerk in het gebied Oosterhorn. “Daarmee kunnen de aldaar gevestigde bedrijven dan direct een concurrerende stroomleverantie veiligstellen”, aldus Harm Post. Voorts zal er een besloten vennootschap worden opgericht voor de uiteindelijke realisatie en exploitatie van de stroomkabel. De resultaten van de diverse onderzoeken en  procedures worden in het komende najaar verwacht.

Medio 2014 hebben Klesch Metals B.V., ESD-SIC B.V. en Groningen Seaports N.V. een project ter realisatie en exploitatie van een dergelijke grensoverschrijdende stroomkabel met een intentieverklaring in het leven geroepen. Concreet betekent dit dat er een onderzoek is gestart naar de mogelijkheid van een verbindingskabel tussen het transformatorstation van Klesch Aluminium Delfzijl, waarop ook industrieën gevestigd op het industrieterrein Oosterhorn kunnen aansluiten, en een transformatorstation in de buurt van Emden. Ook andere bedrijven binnen de chemie- en metaalcluster in Delfzijl hebben grote belangstelling getoond voor een directe aansluiting op de Duitse energiemarkt, weet Harm Post te berichten. De verschillende mogelijkheden worden nog nader besproken met deze bedrijven. Met een dergelijke stroomkabelverbinding zullen de energie-intensieve industrieën uit dit gebied direct toegang krijgen tot internationaal concurrerende prijzen. Partijen zijn van mening dat het vestigingsklimaat van de chemie- en metaalcluster in Delfzijl aanzienlijk zou kunnen verbeteren door deze toegang.

GETEC net AG levert aan haar klanten service met betrekking tot de planning, de ontwikkeling en de exploitatie van stroomnetwerken alsmede de meterexploitatie en de verbruiksservice, energieleveranties en marktprocessen zoals energiebalansen. GETEC net AG behoort tot de GETEC GRUPPE. In de GETEC GRUPPE werken in totaal 1.000 medewerkers in ongeveer 60 bedrijven. Het concern genereerde in 2014 een totale omzet van 721 miljoen Euro.