Groningen Seaports geeft 200 ha tijdelijk aan de natuur

Groningen Seaports geeft 200 ha tijdelijk aan de natuur

Groningen Seaports heeft eind februari bij het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie een verzoek ingediend voor een ontheffing Tijdelijke Natuur voor bijna 200 ha. Zij is hiermee de eerste aanvrager in Nederland die Tijdelijke Natuur toestaat voor zo’n grote oppervlakte.

Groningen Seaports beheert grote oppervlakten nog niet uitgegeven terreinen in de Eemshaven en Delfzijl. De ontheffing is aangevraagd voor bijna 200 ha op het industrieterrein Oosterhorn. In afwachting van geïnteresseerde bedrijven kunnen deze braakliggende terreinen een waardevolle bijdrage leveren aan de verspreiding en voortplanting van bijzondere planten en diersoorten in Nederland. Groningen Seaports wil hieraan graag bijdragen. Zij past het beheer in die gebieden aan zodat natuurwaarden zich kunnen en ook mogen ontwikkelen. Door de ontheffing mag Groningen Seaports de hierdoor ontstane natuurwaarden op een later tijdstip en op een zorgvuldige manier verwijderen zonder te hoeven compenseren zodra het terrein wordt klaargemaakt voor bedrijfsvestiging. De bestemming van de gronden blijft industrieterrein. Bijzonder aan de Tijdelijke Natuur bij Groningen Seaports is dat ook een aantal gevestigde bedrijven in Delfzijl meedoet.

Vooraanstaande ecologen hebben bevestigd dat de biodiversiteit in Nederland baat heeft bij tijdelijke braakliggende natuurterreinen. In Nederland gaat het om zo’n 35.000 ha. Deze terreinen worden door overheden en bedrijfsleven soortenarm gehouden uit angst voor compensatieverplichtingen voortvloeiend uit de Natuurwetgeving. Tijdelijke Natuur heeft meerwaarde voor de natuur, alsook voor het bedrijfsleven en overheden.
Groningen Seaports gaat dit jaar tevens Tijdelijke Natuur voorbereiden voor nog braakliggende terreinen in de Eemshaven.