Groningen Seaports en Werkpleinpartners ondertekenen convenant

Groningen Seaports en Werkpleinpartners ondertekenen convenant

Aannemers zorgen voor plaatsing werkzoekenden als onderdeel van aanbesteding

Groningen Seaports en de Werkpleinpartners UWV en gemeenten ondertekenen woensdag 7 maart in Nijlicht (Eemshaven) een convenant voor het plaatsen van werkzoekenden op vacatures die Seaports bij haar aannemers heeft verkregen in het kader een verplichting in de aanbesteding. Dit houdt in dat de aannemers die werk uitvoeren in opdracht van Groningen Seaports verplicht worden om een aantal mensen aan te nemen die zelf moeilijk aan de slag kunnen komen.

Inmiddels heeft deze samenwerking en werkwijze geleid tot 29 succesvolle bemiddelingen van mensen uit de regio die weinig kans hadden op werk.

Om tot invulling te komen van deze banen is er nauw overleg tussen Groningen Seaports, de aannemer en het Werkplein. Samen stellen ze vast welke vacatures het meest geschikt zijn in dit kader. Vervolgens doet het Werkplein een voorselectie van kandidaten uit de doelgroep en worden ze voorgesteld aan de aannemer.

Met het ondertekenen van het convenant willen de partijen de samenwerking bekrachtigen en bestendigen.

Het convenant zal worden ondertekend door de heren:

  • H.D. Post, directeur Groningen Seaports,
  • A. Timmermans, landelijke directeur UWV Werkbedrijf,
  • E.K.H. Stulp, wethouder Delfzijl (namens de gemeenten)

De heer J. van der Meer, directeur BAM Noordoost, heeft met de aanleg van de kades van de Wilhelminahaven ervaring opgedaan met de samenwerking en deze nieuwe werknemers en zal dit met de aanwezigen delen.