Groot symposium over ervaringen rondom natuuronderzoek op 5 maart

Groot symposium over ervaringen rondom natuuronderzoek op 5 maart

Groot symposium over ervaringen rondom natuuronderzoek op 5 maart

In 2008 zijn Groningen Seaports, Nuon en RWE in de Eemshaven gestart met grootschalige werkzaamheden om de huidige centrales te realiseren. Tijdens de bouw is gewerkt volgens een monitoringsplan. Het plan is uitgevoerd van 2009 – 2013, in de periode dus waarin de meeste bouwactiviteiten plaatsvonden. Doel was het meten van de gevolgen van de bouwactiviteiten voor de natuur in de Eemshaven. Uiteraard is ook gekeken naar de effecten van de getroffen natuurmaatregelen, waaronder het volledig nieuw aangelegde natuurontwikkelingsgebied van 70 ha. Het onderzoek laat succesvolle resultaten zien. Vandaar dat Groningen Seaports, Nuon en RWE op donderdag 5 maart 2015 een aansprekend symposium organiseren, met als thema: Omdat de natuur ons lief is.

De Eemshaven is gelegen aan de rand van het Werelderfgoed de Waddenzee, een beschermd natuurgebied voor talloze soorten vogels, vissen en zeehonden. De haven is volop in beweging en kent de laatste jaren een enorme economische groei, met veel aandacht voor natuur en milieu. Niet zomaar is de grootste zeehaven van Noord-Nederland EcoPorts gecertificeerd, een keurmerk voor havens die actief milieuvriendelijk opereren. De Eemshaven laat daarmee zien dat in goed overleg ecologie en economie uitstekend samengaan.