Harm Post tijdelijk directeur haven van Lauwersoog mits steun van ondernemers

Harm Post tijdelijk directeur haven van Lauwersoog mits steun van ondernemers

In de vanmiddag gehouden Algemene vergadering van Aandeelhouders van de Exploitatiemaatschappij haven Lauwersoog (EHL) heeft de Raad van Commissarissen Harm D. Post (directeur Groningen Seaports)  gevraagd als interim-directeur aan te treden. Hij heeft dit geaccepteerd op voorwaarde dat de leidende ondernemers in de haven zijn kandidatuur steunen. Deze week vinden de gesprekken met de betrokken ondernemers plaats. Als de gesprekken goed verlopen, dan begint Harm Post op 21 januari a.s. met zijn werkzaamheden.

Indien de ondernemers de kandidatuur van Harm Post goedkeuren, krijgt hij gedurende de interim-periode alle verplichtingen en bevoegdheden als statutair directeur van EHL BV. Als belangrijkste opdracht geldt het opstellen – samen met de ondernemers – van een toekomstplan voor de haven van Lauwersoog. Harm Post zal deze interim-functie combineren met zijn functie als directeur van Groningen Seaports. De verwachting is dat de interim-functie ruim een half jaar gaat duren.

Conflict
Binnen de EHL is vorig jaar een conflict ontstaan. Als gevolg van dit conflict werd in november 2012 de Raad van Commissarissen naar huis gestuurd. Nadat de nieuwe Raad van Commissarissen in meerderheid het vertrouwen in de directeur had opgezegd, is nu ook de directeur officieel ontslagen.

Miljoeneninvestering
De gemeenten De Marne (45%) en Dongeradeel (45%) en Visafslag Lauwersoog BV (10%) – samen de aandeelhouders van de EHL – willen een nieuwe koers uitzetten voor de visserijhaven van Lauwersoog. De provincie Groningen heeft een investeringsbudget van € 15,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het Lauwersmeergebied. Een deel van dit geld kan worden ingezet voor projecten in de haven.