Havenbedrijven richten Branche Organisatie Zeehavens op

Havenbedrijven richten Branche Organisatie Zeehavens op

De zeehavenbedrijven van Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Zeeland hebben de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) opgericht. De organisatie voorziet in een behoefte aan een platform om de gezamenlijke belangen van de Nederlandse zeehavens te behartigen nu op 1 januari de Nationale Havenraad is opgeheven.

De nieuwe branche-organisatie BOZ heeft als doel:

  • het functioneren als plaats voor overleg en afstemming over de beleidsontwikkeling en gezamenlijke belangenbehartiging voor de Nederlandse zeehavens;
  • het functioneren als aanspreekpunt voor overleg en afstemming met het Rijk;
  • het verzorgen van de afstemming met de betrokken stakeholders in de sector; de vier deelnemers organiseren zelf het overleg met de overige havens in hun eigen regio.

De BOZ kent geen eigen kantoor of personeel, maar gaat onderwerpgericht werken. Per beleidsthema worden de experts van de havenbedrijven en de betrokken stakeholders uitgenodigd om een zeehavenvisie of -reactie  te ontwikkelen. Kwesties kunnen bijvoorbeeld spelen rond bereikbaarheid van havens, intermodaal vervoer, duurzaamheid, natuur en milieu, economische ontwikkeling en Europese zaken.

Thessa Menssen – COO van het Havenbedrijf Rotterdam – is gekozen als voorzitter van de BOZ en Jaap Jelle Feenstra – hoofd Public Affairs van het Havenbedrijf Rotterdam – is de algemeen secretaris.