In mei start aanleg groenwal tussen industrieterrein Oosterhorn en dorpen

In mei start aanleg groenwal tussen industrieterrein Oosterhorn en dorpen

In mei start aanleg groenwal tussen industrieterrein Oosterhorn en dorpen

Eind mei 2015 start Groningen Seaports met de aanleg van de groenwal tussen het industriegebied Oosterhorn en de nabij gelegen dorpen waaronder Borgsweer en Lalleweer. Het industrieterrein gaat omzoomd worden door een wal van grond met daarop beplanting van bomen en struiken.

In eerste instantie gaat het om de aanleg van de groenwal tussen de zeedijk en de sluis bij Lalleweer. Dit is het eerste gedeelte van in totaal drie fasen. De toekomstige wal krijgt als basis grond afkomstig vanuit de verschillende depots op het industrieterrein Oosterhorn, zogenaamde klasse Industrie grond, die geschikt en goedgekeurd is voor dergelijke toepassingen. Daaroverheen komt een afdeklaag van zogenaamde omgevingsgrond, grond die beschikbaar is op het terrein zelf. Het gehele proces van aanbrengen van grond, maar ook de grond zelf wordt nauwgezet gevolgd en gecontroleerd conform de vergunningsvoorwaarden.

De verwachting is dat dit jaar de eerste 30.000 m3 van de totale hoeveelheid grond van ca. 250.000 m3 wordt aangevoerd. De totale groenomzoming zal zijn beslag krijgen in drie à vier jaar en omvat een totale lengte van ca. vijf kilometer en omsluit zo het gehele industrieterrein Oosterhorn. Aan het ontwerp is meegewerkt door allerlei betrokkenen zoals de Groencommissie Borgsweer en Staatsbosbeheer. In het ontwerp is rekening gehouden met de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het gebied zoals de aanleg van een nieuw afwateringskanaal en het op natuurlijke wijze inrichten van het gebied daar omheen. Zo gauw de eerste fase gereed is, komt er beplanting boven op de wal. Als het gehele werk gereed is, zal er een robuuste fysieke en visueel mooi ingerichte afscheiding zichtbaar zijn rondom het bedrijventerrein.

De grondwal wordt aangelegd op het terrein van Groningen Seaports. Naast de sloot blijft een schouwpad vrij voor het onderhoud van de watergang. Aansluitend aan het pad krijgt de toekomstige groenwal een plekje. De bomen en struiken op het terrein naast Oosterhorn blijven staan.