Informatieavond donderdag 17 maart: voortgang plannen heliport in Eemshaven

Informatieavond donderdag 17 maart: voortgang plannen heliport in Eemshaven

Informatieavond donderdag 17 maart: voortgang plannen heliport in Eemshaven

Donderdag 17 maart van 19.30 tot 21.30 uur vindt er in het gebouw Nijlicht – Schildweg 16,  Eemshaven – voor geïnteresseerden een inloopavond plaats over de voortgang van de heliport die definitief in het noordwesten van de Eemshaven een plek krijgt. Om 19.30 uur zal gedeputeerde Nienke Homan een korte toelichting geven. Vanaf 20.00 uur is er een inloopprogramma waarbij diverse vertegenwoordigers van Groningen Seaports, Provincie Groningen en gemeente Eemsmond beschikbaar zijn voor achtergrondinformatie. Belangstellenden hoeven zich niet van tevoren aan te melden en zijn van harte welkom.

Na een lang, zorgvuldig doorlopen proces is er in goed overleg met natuur- en milieuorganisaties, de omgeving en de regionale en provinciale overheden besloten om de locatie Eemshaven (noordwestelijk gedeelte, zie ook de foto) als voorkeurslocatie aan te houden voor de aan te leggen heliport. Dit betekent dat de locatie boven Uithuizermeeden, die ook als voorkeurslocatie was aangeduid, vervalt.

Sinds eind februari liggen de milieueffectrapportage, inclusief deelonderzoeken, de aanvraag en de ontwerpbeschikking Luchthavenbesluit (LHB) en het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage. Het indienen van eventuele bezwaren hierop is mogelijk. De verwachting is dat rondom de zomer van 2016 Provinciale Staten definitieve goedkeuring zal geven. Dit geldt ook voor het wijzigen van het bestemmingsplan. In principe zou dan in het najaar van 2016 de aanleg van de heliport kunnen beginnen.

Waarom deze heliport?

Groningen Seaports verwacht dat de komende jaren een toenemend aantal bedrijven werkzaam in de offshore (wind)industrie een uitvalsbasis in een haven zal zoeken. Bedrijven in deze sector leveren voor lange tijd werkgelegenheid op, omdat naast de bouw van windturbines dan ook het service/onderhoud vanuit deze uitvalsbasis plaats kan vinden. Voor het vervoer van het personeel en gereedschappen is het, gezien de grote afstanden tot de offshore windparken, naast schepen ook noodzakelijk om helikopters te gebruiken. Groningen Seaports doet haar uiterste best om het havengebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor deze bedrijven om zich in de Eemshaven te vestigen. Daarom wil Groningen Seaports nabij de Eemshaven deze heliport ontwikkelen.