Groningen Seaports steunt internationale grondstoffendeal

Groningen Seaports steunt internationale grondstoffendeal

The International Green Deal on the North Sea Resources Roundabout has signed

The International Green Deal on the North Sea Resources Roundabout has signed

Groningen Seaports steunt internationale grondstoffendeal

Grondstoffen als aluminium en lood, die overblijven na afvalverbranding, en recyclebaar plastic eindigen nog te vaak als afval. Ze zijn internationaal moeilijk verhandelbaar, omdat aan de grens anders tegen deze reststoffen wordt aangekeken. Omdat dit een gemiste kans is voor zowel de economie als het milieu, tekende staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) donderdag 3 maart in Brussel een internationale overeenkomst om die handel te stimuleren. Samen met minister Kamp (Economische Zaken) en de Britse, Franse en Vlaamse milieuministers, het bedrijfsleven en milieuorganisaties startte zij hiermee het North Sea Resources Roundabout (NSSR) die deze barrières wegneemt.

Staatssecretaris Dijksma: “Om onze economie groener te maken, wil ik de duurzame koplopers uit het bedrijfsleven ruimte geven om te innoveren. En dat is precies wat we met deze deal doen. Door grondstoffen opnieuw te definiëren en het gelijk te trekken met onze buurlanden, wordt het gemakkelijker voor bedrijven. Hiermee helpen we ook het milieu en brengen we de bedrijvigheid tussen de landen in het Noordzeegebied in een stroomversnelling.”

Minister Kamp: “Met deze overeenkomst kunnen Nederlandse bedrijven uit de grondstoffen- en afvalindustrie profiteren van de toenemende afzetmarkt. Deze Green Deal laat zien dat de circulaire economie zowel tot bedrijvigheid en banen, als tot een beter milieu leidt. Zo wordt bijvoorbeeld compost makkelijker verhandelbaar, omdat onze buurlanden het gaan zien als meststof in plaats van afval.”

Directeur Harm Post van Groningen Seaports: “Groningen Seaports steunt met groot enthousiasme dit initiatief, dat particuliere bedrijven in staat stelt betrouwbaar te kunnen investeren in een circulaire economie.”

Ook restafval uit verbrandingsovens oftewel bodem as kan door de grondstoffendeal beter worden verwerkt. In Nederland heeft het bedrijf Inashco een techniek beschikbaar om uit deze bodem as kleine deeltjes aluminium, lood, zink, zilver en goud te halen. Het Britse afvalbedrijf Ballast Phoenix kan hun restafval nu eenvoudiger naar Nederland exporteren, zodat de bruikbare grondstoffen hier kunnen worden teruggewonnen. Een team met vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven uit de deelnemende landen gaan nog meer oplossingen uitwerken om de obstakels aan de grenzen weg te halen.

Volgens berekeningen van de Europese Commissie kunnen door een snellere omschakeling naar een circulaire economie Europese bedrijven €600 miljard besparen op productiekosten oftewel 8% van de omzet. Ook worden 580.000 extra banen gecreëerd en leidt het tot een vermindering van 450 miljoen ton CO2 per jaar. Versterking van de circulaire economie waarbij afval als grondstof wordt ingezet, staat hoog op de agenda tijdens het Nederlands Voorzitterschap van de EU. De ideeën van de Commissie die in december zijn gepresenteerd worden tijdens het voorzitterschap met de andere lidstaten besproken.

De ondertekening van de internationale 'Green Deal North Sea Resources Roundabout' is een feit

De ondertekening van de internationale ‘Green Deal North Sea Resources Roundabout’ is een feit