Infra heliport in afrondende fase

Infra heliport in afrondende fase

De basisinfrastructuur voor de start- en landingsplaats voor helikopters in de Eemshaven is nagenoeg aangelegd. Het beton is gestort en momenteel vinden de afrondende werkzaamheden plaats, zoals de plaatsing van het hekwerk om het terrein en de afwerking van het geheel. Eveneens vinden er gesprekken plaats met potentiële exploitanten van de helihaven. Naar verwachting is de aanleg van de heliport medio december, dus nog dit jaar, afgerond. Met de totstandkoming van de heliport verstevigt de Eemshaven haar sterke positie als basis- en servicehaven voor de offshore windindustrie. Op onderstaande foto zijn de contouren van de helikopterhaven goed zichtbaar.

De aanleg van Heliport Eemshaven is in volle gang en bijna afgerond