Jantje Schiphorst nieuw lid Raad van Commissarissen van Groningen Seaports

Jantje Schiphorst nieuw lid Raad van Commissarissen van Groningen Seaports

Mevrouw Jantje Schiphorst is per 1 januari 2018 lid van de Raad van Commissarissen van Groningen Seaports NV. Haar benoeming is in de algemene aandeelhoudersvergadering van 20 december formeel vastgesteld.

Met het recente vertrek van Marijke van Beek als commissaris was er een vacature vrijgekomen. Op 21 november jl.  heeft het college van de gemeente Eemsmond besloten Jantje Schiphorst voor te dragen voor benoeming als commissaris van Groningen Seaports NV.

Jantje Schiphorst (51) is sinds december 2014 CFO van de NDC Mediagroep. Daarvoor werkte ze onder meer bij Friesland Campina en Shell. Ze is tevens commissaris van de Economic Board Groningen.  Schiphorst (51) is zeer betrokken bij de sociaaleconomische ontwikkelingen in Noord-Nederland. Ze kent Groningen Seaports en heeft bijzondere aandacht voor de verduurzaming, zoals aangegeven in de strategie. Ze is graag werkzaam c.q. betrokken bij bedrijven met maatschappelijke waarde. Zij heeft voorts inzicht getoond in de advisering op de strategische doelen van de NV voor nu en in de toekomst.  Ze heeft o.a. in Groningen aan de Rijksuniversiteit gestudeerd.

Met de voordracht van Jantje Schiphorst is de Raad van Commissarissen van Groningen Seaports, waarin ook zitting hebben Dertje Meijer, Herman Roose, Joop Atsma en Bert Bruggeman (voorzitter) weer compleet.

Het nieuwe RvC-lid Jantje Schiphorst