Kiwa certificaat voor kunststof leiding waterstof

Kiwa certificaat voor kunststof leiding waterstof

Groningen Seaports heeft in samenwerking met het bedrijf Pipelife Soluforce een kunststof leiding voor het transport van waterstof ontwikkeld. Erg uniek in de wereld van waterstoftransport en een wereldwijde primeur. Omdat kwaliteit en veilige toepassing van deze leiding essentieel is voor het transport van waterstof heeft Kiwa de leiding getest en goedgekeurd. Hiervoor heeft Kiwa het KIWA-Covenant certificate uitgereikt. Woensdag 26 juni jl. vond deze bijzondere uitreiking plaats tijdens de opening van Hystock Zuidwending. Koning Willem-Alexander verrichtte de openingshandeling.

Pipelife Soluforce werkt nauw samen met het Groninger havenbedrijf. De bedrijven hebben een overeenkomst gesloten voor het realiseren van de infrastructuur voor het transport van groene waterstof in Delfzijl. Pipelife verwacht ook interesse uit de rest van het land en het buitenland.

Kiwa

Kiwa Register legt zich toe op het efficiënt verwerken van aanvragen voor formele vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de transportsector. Jaarlijks verstrekt Kiwa namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ruim 100.000 vergunningen en bevoegdheden aan natuurlijke personen en bedrijven in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer over de weg. Kiwa Register is onderdeel van Kiwa N.V., een internationale onderneming op het gebied van testen, inspecties en certificering (TIC).

Net wat meer cachet voor de kiwa certificering, doordat Koning Willem-Alexander na de openingshandeling van Hystock Zuidwending nog de gelegenheid nam om zijn handtekening te zetten op een stukje kunststof leiding, die is ontwikkeld door Groningen Seaports en Pipelife Soluforce om waterstof te transporteren. Vertegenwoordigers van beide bedrijven kijken tevreden toe.