Lagerwey bouwt de eerste L136 4.5MW turbines voor Growind

Lagerwey bouwt de eerste L136 4.5MW turbines voor Growind

Lagerwey bouwt de eerste L136 4.5MW turbines voor Growind

Windturbinefabrikant Lagerwey heeft een order ontvangen voor de bouw van twee L136–4.5 MW windturbines in de Eemshaven in opdracht van Growind B.V. De L136 is het grootste onshore IECII platform in de markt.

De nieuwste Lagerwey turbine heeft het grootste bereik op land. Waar andere platforms geschikt zijn tot een gemiddelde windsnelheid van 7,5 meter per seconde, kan deze turbine een gemiddelde windsnelheid tot 8,5 m/sec aan. Hierdoor dalen de kosten per opgewekte kWh.
De Lagerwey turbines vervangen twee oude turbines in de Eemshaven die al zijn gedemonteerd. Op dezelfde locaties worden vanaf januari 2017 de nieuwe fundaties voor de L136 aangebracht. Vanaf maart 2017 wordt de eerste nieuwe turbine geconstrueerd. Deze zal eind april gereed zijn en energie opwekken voor ruim 5.000 huishouden.

Climbing Crane
De tweede turbine wordt eind 2017 gebouwd met behulp van de Lagerwey Climbing Crane. Het zal voor het eerst zijn dat de Climbing Crane in actie komt na de presentatie van het innovatieve concept in juni 2016.
De turbines hebben een ashoogte van 132 meter en een rotordiameter van 136 meter waardoor de tiphoogte de 200 meter aantikt. Hiermee is het de hoogste windturbine op land in Nederland.

Flexibel in de wind
De L136 van Lagerwey is uitermate geschikt voor de Eemshaven want de turbine is ontworpen voor locaties met hoge turbulentie en grote verschillen in de verticale windlagen (het verschil in windsnelheid op het hoogste en laagste tippunt). Dit verschijnsel speelt met name op locaties in het binnenland en in gebieden met veel bebouwing, zoals de Eemshaven, of bebossing.

Over Lagerwey
Lagerwey staat voor kwaliteit en eenvoud. Lagerwey ontwerpt en produceert windturbines ‘in house’ en levert projecten bij voorkeur turn-key op, samen met een compleet service- en onderhoudspakket. Lagerwey richt zich op langdurige relaties met haar partners en biedt zo de wereld al sinds 1979 schone en betrouwbare windenergie.