Leergang offshore wind 21 januari: Groene waterstof

Leergang offshore wind 21 januari: Groene waterstof

Op dinsdag 21 januari a.s. geeft Ad van Wijk, professor Future Energy Systems aan de TU Delft een gratis openbaar gastcollege over de Groene Waterstofeconomie. Noord-Nederland is koploper in de energietransitie en heeft een unieke positie om een groene waterstof-economie te ontwikkelen, onder meer vanwege de grootschalige groene elektriciteitsproductie in de Eemshaven en de gunstige infrastructuur in het gebied. Want (offshore) windenergie die wordt opgewekt, moet ergens worden opgeslagen om het op een ander moment te kunnen gebruiken. Via een power-to-gas centrale kan de wind worden gebruikt om waterstof te creëren. Maar hoe doen we dat en waar kunnen we die waterstof dan allemaal voor gebruiken?

Ad van Wijk

Spreker is Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, gerenommeerd pleit-bezorger van de toepassing van waterstof voor de energietransitie en ‘waterstofambassadeur’ bij New Energy Coalition.
Zijn bedrijf Econcern heeft veel nieuwe duurzame energieprojecten ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn het 120 MW offshore windpark Princess Amalia in de Noordzee en een bio-methanolfabriek in Nederland.
Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen, zal een korte inleiding verzorgen over het belang van deze ontwikkelingen voor de regio.

Leergang Oriëntatie Offshore Wind

De bijeenkomst is onderdeel van de Leergang Oriëntatie Offshore Wind, een gezamenlijk initiatief van provincie, kennisinstellingen en bedrijfsleven in Groningen. De leergang biedt een serie lezingen voor iedereen met belangstelling voor ‘wind-op-zee’ projecten die in het kader van een nieuwe energietoekomst momenteel ontwikkeld worden. Leergang Oriëntatie Offshore Wind wordt mogelijk gemaakt en georganiseerd door Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, NNOW, Noorderpoort, New Energy Coalition, provincie Groningen, Nationaal Programma Groningen en Groningen Seaports. Meer informatie op www.nnow.nl/leergang

De lezing wordt gegeven in het Engels en vindt plaats in het duurzame en bekroonde gebouw van de Energy Academy Europe op Zernike Campus, Nijenborgh 6, 9747 AG Groningen, van 16.00 tot 18.00 uur. De lezing is gratis toegankelijk maar van tevoren aanmelden via leergang@nnow.nl is noodzakelijk. Vol = vol! www.newenergycoalition.org

Het Energy Academy Europe gebouw op Campus Zernike waar de leergang plaatsvindt