Leergang Offshore Wind voor nieuw personeel

Leergang Offshore Wind voor nieuw personeel

– Provincie, kennisinstellingen en bedrijfsleven steken handen ineen en bieden offshore wind leergang aan

– Voorlichtingsbijeenkomsten op 15 en 16 oktober

De offshore wind sector biedt enorme innovatieve kansen en levert veel directe werkgelegenheid aan onze regio. De beschikbaarheid van goed personeel is daarvoor noodzakelijk, maar dit blijkt steeds vaker een knelpunt te zijn voor veel bedrijven in deze branche. Om te laten zien wat de offshore wind sector allemaal in huis heeft, wordt daarom de ‘Leergang Offshore Wind’ aangeboden. Deze leergang is bedoeld voor geïnteresseerden van allerlei aard en bestaat uit 10 bijeenkomsten vanaf november 2019 tot en met juni 2020. De leergang wordt gratis aangeboden en vindt plaats op verschillende locaties, onder andere in de Eemshaven, Delfzijl en Groningen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorafgaand aan de leergang worden er twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn voor iedereen toegankelijk en vinden plaats op 15 oktober bij het Noorderpoort in Delfzijl (Duurswoldlaan 2) en op 16 oktober bij De Energy Academy in Groningen (Nijeborgh 6). Beide voorlichtingsmomenten starten om 16.00 uur. Professor offshore windenergie Gerard Schepers van de Hanzehogeschool verzorgt een introductiecollege en er wordt uitgebreide informatie gegeven over de inhoud van de leergang offshore wind. Definitieve opgave voor de leergang kan tijdens of na de voorlichting plaatsvinden.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Leergang Offshore Wind kunt u contact opnemen met Stieneke Boerma van het Noorderpoort (tel. 06 22 47 60 44) of Dirk Jan Hummel van de NNOW (tel. 06 22 49 64 07). Ook kunt u onderstaande uitnodiging raadplegen voor aanvullende informatie.

Uitnodiging Leergang Offshore Wind

De Eemshaven is een van de belangrijkste offshore wind havens van de Noordzee