Minister Jetten bezoekt Eemshaven in kader van wind op zee en waterstof

Minister Jetten bezoekt Eemshaven in kader van wind op zee en waterstof

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, heeft maandag een bezoek gebracht aan de Eemshaven. Dit bezoek stond in het teken van wind op zee en waterstof. Daarnaast kreeg minister Jetten uit handen van Groningen Seaports’ CEO en voorzitter van de Industrietafel Noord-Nederland Cas König het eerste exemplaar van de Biogrondstoffenagenda Noord-Nederland overhandigd.

Ontwikkelingen havens

Bij het bezoek waren naast Groningen Seaports ook Gasunie en de provincie Groningen aanwezig. Tijdens het bezoek namen deze bedrijven en organisaties minister Jetten mee in de ontwikkelingen in de Eemshaven en de haven in Delfzijl, de economische kansen en de duurzaamheidsambities. Zo kwamen onder andere offshore wind, waterstof en de circulaire en biobased economie aan bod.

Tempo wind op zee

Onderdeel van het bezoek was een locatiebezoek aan Buss Terminal Eemshaven, die vanuit de Eemshaven windmolenparken op de Noordzee bouwt en onderhoudt. De verduurzamingsplannen van de industrie in de Eemshaven en Delfzijl zorgen voor een forse toename in de elektriciteitsbehoefte. Dit betekent dat er voldoende duurzame elektriciteit uit voornamelijk wind op zee nodig is. Ook moet er tijdig geïnvesteerd worden in de uitbreiding van de energie-infrastructuur. John Meijer, directeur van BTE, ging daarnaast in op de recycling van windmolenbladen. Zo is in februari het consortium Decom North van start gegaan, dat gaat zorgen voor de aanvoer, ontmanteling en hergebruik van windmolenbladen.

Grootschalige waterstofproductie en LNG

Verder werd er gesproken over de ontwikkelingen en mogelijkheden voor waterstof zoals het project NortH2. Groningen Seaports en de provincie Groningen ondersteunen dit initiatief actief gezien de duurzame economische kansen die het biedt voor de regio. Het doel van NortH2 is om de industrie in 2030 te kunnen voorzien van 4 GW groene waterstof en door te groeien naar meer dan 10 GW rond 2040. De boodschap aan minister Jetten was dat de eerste stappen richting een waterstofeconomie nú gezet moeten worden, zodat waterstof op tijd als alternatief beschikbaar is. Dit betekent een tijdige aanlanding van wind op zee waarbij ook een deel voor waterstof beschikbaar komt.

Han Fennema, CEO van Gasunie, ging in op de voorbereidingen voor een drijvende LNG terminal in de Eemshaven, die de onafhankelijkheid van Russisch gas moet vergroten. De LNG-installatie, EemsEnergyTerminal, wordt begin augustus verwacht in de Eemshaven. De importterminal kan in de toekomst ook voor groene waterstof worden gebruikt.

Biogrondstoffenagenda


De Biogrondstoffenagenda heeft een belangrijke link met de waterstofagenda. Deze agenda is opgesteld door de Industrietafel Noord-Nederland en geeft de visie weer op het gebruik van biogrondstoffen en de kansen en uitdagingen die er zijn om te komen tot een biobased economy. Hier valt nog veel te winnen, want de meeste CO₂-uitstoot is het gevolg van het winnen en verwerken van grondstoffen. Maar met alleen biogrondstoffen kunnen de meeste producten die we gebruiken niet volledig gemaakt worden. Hiervoor is waterstof nodig. Denk bijvoorbeeld aan SkyNRG die groene waterstof samen met vloeibare biomassa omzet naar biokerosine. Dat maakt de combinatie met waterstof essentieel.