Nieuwe bedrijvigheid in de Groninger zeehavens

Nieuwe bedrijvigheid in de Groninger zeehavens

Het gaat goed in de beide Groninger zeehavens. Niet alleen vanwege nieuwe bedrijven die zich in de havens vestigen, maar vooral ook omdat bestaande bedrijven hun activiteiten enorm uitbreiden. Hieronder een kort overzicht:         

DELFZIJL

Vastgoed Koetze
Vastgoed Koetze bouwt  het voormalige bedrijfscomplex van ESA Trucks op bedrijventerrein Farmsumerpoort in Delfzijl om tot een bedrijfsverzamelgebouw waar meerdere ondernemingen kantoor kunnen houden. Het pand zal worden voorzien van een nieuw uiterlijk in dezelfde stijl als bijvoorbeeld de verzamelgebouwen van Vastgoed Koetze op het industrieterrein De Delta. Het midden- en kleinbedrijf kan er een gewenste kantoor- en/of bedrijfsruimte huren.

EEW Energy from Waste
Het Delfzijlse EEW Energy from Waste breidt haar locatie uit. De afvalenergiecentrale realiseert een zogenaamde derde verbrandingslijn om haar productiecapaciteit uit te kunnen breiden. De werkzaamheden zijn in volle gang. Met de voltooiing van deze derde lijn in 2018,  zal EEW Delfzijl jaarlijks 576.000 ton afval verwerken en kan het bedrijf daardoor nog meer duurzame stoom leveren aan AkzoNobel en het Chemie Park Delfzijl.

EEMSHAVEN

Bek & Verburg / DHSS
Groningen Seaports verwelkomt twee nieuwe bedrijven in de Eemshaven. De combinatie Bek & Verburg/DHSS vestigt zich gezamenlijk op een ruim één hectare groot terrein aan de Beatrixhaven. Bek & Verburg is een innovatieve scheepsafvalinzamelaar en DHSS is vooral actief in de offshore windindustrie als aanbieder van diverse ondersteunende activiteiten, zoals scheepagentuur, helikopter services, opslag en projectbegeleiding. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en naar verwachting wordt de nieuwe locatie omstreeks 1 januari 2018 in gebruik genomen.

Ems Maritime Offshore (EMO)
Ems Maritime Offshore gaat in opdracht van Merkur Offshore GmbH op zijn terminal in de Eemshaven een servicecentrum bouwen en exploiteren voor het onderhoud en de bevoorrading van het nieuwe Duitse windpark Merkur Offshore. Dit windmolenpark bestaat uit 66 windturbines van 6 MW en wordt zo’n 45 kilometer ten noorden van Borkum aangelegd. De nieuwbouw omvat een magazijn van 600 vierkante meter en 500 vierkante meter aan kantoren. De onderhoudsbasis wordt in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen. Op het terrein van EMO is ook al het servicecentrum gevestigd van Siemens, dat vandaar uit het Nederlandse windpark Gemini onderhoudt.

Wijnne & Barends
Met de uitbreiding van twee terreinen (totaal 4,7 hectare) in de Eemshaven heeft Wijnne Barends Logistics haar op- en overslagcapaciteit meer dan verdubbeld. De terreinen liggen direct aan de bestaande terminal van Wijnne Barends Logistics in de Beatrixhaven en de werkzaamheden op beide terreinen zijn volop gaande. De terreinen worden (her)ingericht voor op- en overslag van containers, bouwgrondstoffen (spoor-, water- en wegenbouw) en offshore wind onderdelen. De uitbreiding geeft Wijnne Barends Logistics meer armslag om, met name offshore (wind) gerelateerde klanten nog beter te kunnen bedienen.

Holland Malt
Holland Malt breidt momenteel haar moutfabriek in de Eemshaven aanzienlijk uit.
Twee nieuwe mouttorens zijn in aanbouw en Holland Malt verdubbelt daarmee haar productiecapaciteit naar 280.000 ton. Hiermee verstevigt de mouterij haar positie in Europa en maakt ze zich op voor verdere internationalisering. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin 2018 afgerond.

TenneT
De bouw van het COBRA converterstation in de Eemshaven vordert. De contouren zijn al duidelijk zichtbaar en het gebouw krijgt langzamerhand vorm. TenneT bouwt het converterstation om de onderzeese COBRA hoogspanningskabel, die het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar verbindt, aan te sluiten op het bestaande net. Energinet.dk bouwt eenzelfde converterstation in Endrup in Denemarken. Met de hoogspanningskabel wordt ook glasvezel meegelegd, wat daarmee voor dit deel van Europa de snelste route naar Scandinavië is.