Geluidsscherm voor omgeving Fivelpoort

Geluidsscherm voor omgeving Fivelpoort

Groningen Seaports gaat begin december in de omgeving van Bedrijvenpark Fivelpoort een geluidsscherm bouwen. Dit scherm komt tussen het terrein van de Graansilo Appingedam en de groenstrook naast de weg te staan. De verwachting is dat de werkzaamheden begin februari 2018 klaar zijn.

Na de realisering van dit geluidsscherm wordt bij laad- en losactiviteiten op de kade voldaan aan de geluidnormen zoals die worden genoemd in het Activiteitenbesluit (algemene milieuregels voor bedrijven) en daarmee zal de (mogelijke) overlast voor omwonenden worden beperkt.

Het geluidsscherm wordt vijf meter hoog waarvan 3,5 meter boven de weg zichtbaar zal zijn. Het scherm wordt op verzoek van de commissie Welstand uitgevoerd in een bruinrode kleur. De omvang van het scherm is tot stand gekomen door gehoor te geven aan de wensen van de omwonenden en Welstand, én door te kijken naar de technische mogelijkheden. De verwachting is dat bij de bouw van dit geluidsscherm geen overlast veroorzaakt zal worden. Als de werkzaamheden klaar zijn, krijgen de direct omwonenden een uitnodiging om een kijkje te komen nemen op de kade.

De kade bij Bedrijvenpark Fivelpoort waar het geluidsscherm in de groenstrook tussen de kade en de Woldweg wordt geplaatst