Nieuwe drijvende steiger in Delfzijl

Nieuwe drijvende steiger in Delfzijl

Groningen Seaports investeert aanzienlijk in een nieuwe drijvende steiger in de haven van Delfzijl. De oude delen van de steiger worden hergebruikt en krijgen een nieuwe bestemming. Het bedrijf Heuvelman Ibis voert de werkzaamheden uit. Doordat die werkzaamheden in twee fases worden uitgevoerd, blijven er tijdens de vernieuwing van de drijvende steiger ligplaatsen beschikbaar voor de scheepvaart en de gebruikers.

Heuvelman Ibis begint op maandag 17 juli (week 29) met het eerste gedeelte  van de steiger. Op vrijdag 21 juli worden de nutsvoorzieningen afgesloten en op dinsdag 25 juli (week 30) koppelt het waterbouwbedrijf de oploopsteiger, de korte kant van de steiger en het gedeelte van de lange zijde los. Het resterende deel van de lange kant is dan via de oploop van de jachthaven bereikbaar en bruikbaar, maar zoals reeds aangegeven zijn de nutsvoorzieningen dus niet voorhanden. Als het eerste gedeelte klaar is, wordt vanaf 14 augustus (week 33) met de tweede fase gestart. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind augustus/begin september afgerond. Dat betekent dat er ruim een maand minder capaciteit aan ligplaatsen aan de drijvende steiger beschikbaar is dan gebruikelijk, waardoor het voor kan komen dat de gebruikers een alternatieve ligplaats in Farmsum of de Eemshaven aangeboden krijgen. Groningen Seaports vraagt daarvoor begrip en medewerking en stelt natuurlijk alles in het werk om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.


Links de jachthaven van Delfzijl met aan de buitenkant eromheen de drijvende steiger, die Groningen Seaports gaat vernieuwen