Nieuwe ontwikkelingen locatie heliport Eemshaven

Nieuwe ontwikkelingen locatie heliport Eemshaven

De nieuwe zoeklocatie voor een heliport in het noordwestelijk deel van de Eemshaven

De nieuwe zoeklocatie voor een heliport in het noordwestelijk deel van de Eemshaven

Nieuwe ontwikkelingen locatie heliport Eemshaven

Met het aantreden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zijn er ook nieuwe ontwikkelingen gaande in het dossier heliport Eemshaven. Recentelijk heeft Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten de herziene omgevingsvisie aangeboden. Dit houdt vooral voor het project heliport Eemshaven in dat naast het bestaande zoekgebied voor een helikopterhaven (boven Uithuizermeeden), er een nieuw zoekgebied is toegevoegd, namelijk een locatie in het noordwestelijke gedeelte van de Eemshaven. Deze locatie zal worden meegenomen in de MER. Groningen Seaports is druk bezig om alle noodzakelijke onderzoeken hiervoor af te ronden, zodat deze locatie kan worden meegenomen bij de uiteindelijke keuze voor de definitieve locatie. De omgeving wordt – zodra er hier meer over bekend is – op de hoogte gesteld. De herziene omgevingsvisie ligt vanaf 1 februari 2016 ter inzage en iedereen die dat wil, kan een zienswijze indienen. Naar verwachting wordt de definitieve Omgevingsvisie en -verordening vóór de zomer van 2016 door Provinciale Staten vastgesteld.

De nieuwe zoeklocatie voor een heliport in het noordwestelijk deel van de Eemshaven

De nieuwe zoeklocatie voor een heliport in het noordwestelijk deel van de Eemshaven