Provincie en ProRail tekenen realisatieovereenkomst spoorlijn Roodeschool – Eemshaven

Provincie en ProRail tekenen realisatieovereenkomst spoorlijn Roodeschool – Eemshaven

Provincie en ProRail tekenen realisatieovereenkomst spoorlijn Roodeschool – Eemshaven

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen en Jan Mulder, directeur Regio Noord-Oost van ProRail hebben op 13 november de realisatieovereenkomst getekend voor de verlenging van de spoorlijn tussen Groningen – Roodeschool naar de Eemshaven. In de overeenkomst staat beschreven welke werkzaamheden op dit traject uitgevoerd worden en wat de taken en verantwoordelijkheden zijn. Volgend voorjaar moeten de werkzaamheden aan het spoor van start gaan; in april 2018 moet de trein naar de Eemshaven gaan rijden.

Eerder dit jaar werden de  provincie Groningen, ProRail, de gemeente Eemsmond, AG Ems en Groningen Seaports  het eens over het tracé en over de maatregelen die hiervoor genomen moeten worden. Het bestaande spoor wordt verlengd en er komen twee nieuwe stations. Het station van Roodeschool wordt verplaatst naar de Hooilandseweg en in de Eemshaven komt een nieuw station. De trein gaat een aantal keren per dag doorrijden naar de Eemshaven: doordeweeks in het laagseizoen drie keer per dag en tijdens het hoogseizoen vier keer per dag. Dit gebeurt binnen de bestaande dienstregeling. Voor de verbinding wordt drie kilometer nieuw spoor aangelegd. Daarnaast wordt ongeveer 4,3 kilometer bestaand goederenspoor aangepast. Ook wordt de beveiliging van het spoor verbeterd. Het station van Roodeschool wordt verplaatst naar de Hooilandseweg.

Borkum
In de Eemshaven sluit de trein aan op de veerdienst van en naar Borkum. Met het doorrijden van de trein worden de Eemshaven en Borkum ontsloten voor het openbaar vervoer. Dit is goed voor het toerisme van Groningen naar Borkum en omgekeerd.

Financiering
Het doorrijden van de trein naar de Eemshaven wordt gerealiseerd door: het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Groningen, AG EMS, ProRail, Arriva, Groningen Seaports, gemeente Eemsmond, Regio Groningen Assen, Stadt Borkum, Inselverein Borkum, Landkreis Leer, EDR/Land Niedersachsen en de Kamer van Koophandel Noord.Het project wordt via het INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De rode lijn geeft het tracé aan van de personenspoorlijn in de Eemshaven

De rode lijn geeft het tracé aan van de personenspoorlijn in de Eemshaven