Nieuwe samenwerking geeft sterke impuls aan de biobased economy in Nederland

Nieuwe samenwerking geeft sterke impuls aan de biobased economy in Nederland

Nieuwe samenwerking geeft sterke impuls aan de biobased economy in Nederland

MoU ondertekend door BE-Basic, Biobased Delta, Biobased Delta ZH en EemsdeltaGreen

Tijdens het Biobased Industries Congres op 9 april ondertekenden Luuk van der Wielen (BE-Basic Foundation en TU Delft), Willem Sederel (Stichting Biobased Delta), Rop Zoetemeyer (Stichting Biobased Delta ZH) en Eisse Luitjens (Stichting EemsdeltaGreen) een Memorandum of Understanding. Het doel van deze samenwerking is het versnellen van de realisatie van een duurzame biobased economy in Nederland. De samenwerking bouwt voort op eerdere investeringen en versterkt de internationaal leidende positie van Nederland als vestigings- en productiebasis voor de biobased industrie.

De vier partijen van het MoU gaan een samenwerking aan om de benodigde infrastructuur voor biomassaverwerking op te bouwen. Hiervoor worden industriële clusters verbonden aan energieleveranciers en geïntegreerde bioraffinaderijen. Het MoU richt zich op regio Rotterdam (Maasvlakte 2), West-Brabant (Moerdijk), Zeeland (Borssele) en Eemsdelta (Delfzijl / Eemshaven).

“Deze samenwerking is van groot belang om te komen tot goede businesscases voor de industrie”, aldus Sederel. “Dat is waar het in een duurzame biobased economy uiteindelijk om draait.” Zoetemeyer sluit hierbij aan: “Het is goed dat BE-Basic, Biobased Delta,  Biobased Delta ZH en EemsdeltaGreen  de bioraffinage-ontwikkeling in Nederland op deze manier gezamenlijk oppakken.” Van der Wielen licht de rol van BE-Basic toe: “BE-Basic Foundation ondersteunt deze belangrijke ontwikkeling actief middels onze RD&I programmering. De plannen zullen in nauw overleg met en door industriële clusters, kenniscentra en de Nederlandse overheid worden uitgevoerd.”

Voordelen van biobased
Biomassa kan worden verwerkt tot diverse materialen, chemische stoffen, brandstof en energie, waarbij de productie minder belastend voor het milieu is dan bij verwerking van fossiele grondstoffen. De partners streven een gebalanceerd niet-energetisch (chemie, materialen, voeding) en energetisch gebruik (transport brandstoffen, elektriciteit, warmte) van biomassa gericht op maximale economische waarde en milieu-impact, met prioriteit voor die sectoren zonder alternatieven zoals chemie en luchtvaart.

Over BE-Basic Foundation
BE-Basic Foundation is een internationaal publiek privaat samenwerkingsverband waarbij 50 partners zijn aangesloten. BE-Basic ontwikkelt duurzame industriële biobased oplossingen om de transitie van een fossiele economie naar een biobased economie mogelijk te maken. Industriële partijen werken binnen en buiten Nederland samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen op het gebied van biotechnologie, ecologie en sociale wetenschappen. Meer informatie is te vinden op www.be-basic.org.

Stichting EemsdeltaGreen
De Eemsdelta is in Nederland bij uitstek de plek waar vanuit een sterk agro-, chemie- en energie cluster een nieuwe biobased economy kan ontstaan gericht op nieuwe biobased grondstoffen voor de chemie. EemsdeltaGreen is een samenwerkingsverband van partijen in de Eemsdelta (Delfzijl / Eemshaven), kennisinstellingen en provinciale overheid, gericht op het initiëren en versnellen van groene projecten en het verbinden van de agrosector met de industrie/chemie.

Stichting Biobased Delta
In de Biobased Delta werken de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland samen met MKB, multinationals en kennisinstellingen aan de ontwikkeling van een biobased economy. Zuidwest-Nederland is hierin koploper en de Biobased Delta wil deze positie graag verstevigen. De drie speerpunten van de Delta zijn groene grondstoffen, groene bouwstenen en duurzame procesindustrie. Biobased Delta werkt nauw samen met de buurlanden Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en Noord-Frankrijk, andere Europese regio’s en daarbuiten o.a. in Canada en Brazilië.

Stichting Biobased Delta Zuid-Holland
Biobased Delta Zuid-Holland is in 2012 opgericht en is een triple helix samenwerkingsverband om op de schaal van de provincie Zuid-Holland projecten en programma’s op het gebied van Biobased Economy te initiëren, faciliteren en versnellen. De focusgebieden zijn groene chemische bouwstenen en hoogwaardige inhoudstoffen uit de tuinbouw. Stichting Biobased Delta Zuid-Holland is gelieerd aan Stichting Biobased Delta.