Studenten onderzoeken economische structuur Waddenhavens

Studenten onderzoeken economische structuur Waddenhavens

Studenten onderzoeken economische structuur Waddenhavens

Oproep: respondenten gevraagd

Twee studenten van de Rijksuniversiteit Groningen voeren momenteel voor hun bachelor scriptie een onderzoek uit naar de economische structuur van havens in het waddengebied. In dit onderzoek staat de waardeketen van havenbedrijven centraal en wordt er gekeken naar de regionale economische impact van bedrijven en naar de locatiefactoren bij locatiekeuze. Er wordt een internationale vergelijking gemaakt van havenbedrijven in drie Waddenhavens in Nederland, Duitsland en Denemarken. Voor dit onderzoek maken de onderzoekers gebruik van een korte enquête van ongeveer 15 vragen, waarbij het invullen ongeveer 5-10 minuten kost.

Nederlandstalige enquête
Engelstalige enquête

Het onderzoek wordt overigens niet in opdracht van Groningen Seaports uitgevoerd, maar het havenbedrijf is graag bereid om het via dit bericht onder de aandacht te brengen.