Nieuwe vleermuizenburcht ontvangt eerste bewoner

Nieuwe vleermuizenburcht ontvangt eerste bewoner

Nieuwe vleermuizenburcht ontvangt eerste bewoner

Begin dit jaar is er op Dataport Eemshaven een vleermuizenburcht gebouwd als compensatie voor het verwijderen van de boerderij Morgenster, die door de komst van Google niet kon blijven bestaan. De compenserende maatregelen waren nodig, omdat daar zowel in de spouw van het woonhuis (winterverblijf) als in de bomen er omheen (broedlocatie) vleermuizen verbleven. Daarom zijn vorig jaar kasten opgehangen in met name rond water gelegen bomen en is dus begin dit jaar de burcht gebouwd. Onderdeel van de toestemming is ook een monitoring van deze maatregelen en met enige trots kan Groningen Seaports melden dat er inmiddels diverse vleermuizen zijn waargenomen. Zo zijn de tweekleurige vleermuis, de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger en de watervleermuis al in het gebied gespot, met als absoluut hoogtepunt de waarneming dat een vleermuis, naar verluid zonder te ‘googelen’, de nieuwe burcht heeft gevonden! Een prachtig resultaat en vermoedelijk de snelste huisvesting van een vleermuis in een nieuwbouwburcht binnen Nederland. Helaas was sonardetectie van deze vleermuis niet mogelijk, maar de kenners denken dat het hier om een dwergvleermuis gaat.

De vleermuizenburcht, waar de eerste bewoner zich inmiddels heeft gemeld

De vleermuizenburcht, waar de eerste bewoner zich inmiddels heeft gemeld