‘Groenwal’ tussen industrieterrein Oosterhorn en dorpen neemt concrete vormen aan

‘Groenwal’ tussen industrieterrein Oosterhorn en dorpen neemt concrete vormen aan

‘Groenwal’ tussen industrieterrein Oosterhorn en dorpen neemt concrete vormen aan

De groenwal tussen het industriegebied Oosterhorn en de nabij gelegen dorpen, waaronder Borgsweer en Lalleweer, neemt al concrete vormen aan. In mei van dit jaar is Groningen Seaports gestart met het aanbrengen van een wal van grond.  In totaal is er tot nu toe ca. 35.000 m3 klasse industriegrond verwerkt tussen de zeedijk en de sluis bij Lalleweer. Dit is het eerste gedeelte van in totaal drie fasen. Zo gauw deze eerste fase gereed is, wordt  er beplanting aangebracht boven op de wal. Als alle werkzaamheden gereed zijn, is er een robuuste en mooi ingerichte afscheiding zichtbaar  rondom het bedrijventerrein.

De totale groenomzoming zal zijn beslag krijgen in drie à vier jaar en omvat een totale lengte van ca. vijf kilometer en omsluit zo het gehele industrieterrein Oosterhorn. In het ontwerp is rekening gehouden met de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het gebied, zoals de aanleg van een nieuw afwateringskanaal en het op natuurlijke wijze inrichten van het gebied daaromheen, zodat dit aansluit op het terrein van Het Groninger Landschap.