Nieuwe waterfabriek in Eemshaven

Nieuwe waterfabriek in Eemshaven

Nieuwe waterfabriek in Eemshaven

North Water heeft onlangs in de Eemshaven een industriewaterpompstation gebouwd dat in april a.s. operationeel zal zijn. Dit  pompstation gaat industriewater op maat en bluswater leveren aan diverse klanten in de Eemshaven.

Vooruitlopend op de bouw van dit pompstation heeft North Water in 2012 al elf kilometer industriewaterleiding aangelegd in de Eemshaven. Met deze industriewaterleiding en het industriewaterpompstation is een duurzame watervoorziening in de Eemshaven nu een feit.

Kostenbesparing
Voor de bedrijven in de Eemshaven is de nieuwe industriewaterleiding een mooie kans om continu te beschikken over industriewater van goede kwaliteit. Bedrijven kunnen bovendien kosten besparen met een aansluiting op de nieuwe waterleiding, want de meeste bedrijven gebruiken nu drinkwater. Bij de afname van grote hoeveelheden drinkwater moeten zij daarvoor een piekheffing betalen en door over te gaan op industriewater kan die heffing worden beperkt. Nieuwe bedrijven kunnen direct worden aangesloten op het industriewaternet. Het industrieel pompstation wordt in april in bedrijf genomen, de besturing pompen (hoge druk) is dan actief. De buffer en de leidingen zijn al in gebruik (lage druk).