Nieuw onderzoek voor helikopterfaciliteiten bij Eemshaven

Nieuw onderzoek voor helikopterfaciliteiten bij Eemshaven

Nieuw onderzoek voor helikopterfaciliteiten bij Eemshaven

Groningen Seaports zoekt ten zuidwesten van de Eemshaven naar een geschikte locatie voor een start- en landingsplaats voor helikopters. Het onderzoek dat hiervoor medio 2012 is opgestart duurt langer doordat hetzelfde gebied ook was bestempeld als ‘zoekgebied’ voor nieuwe windmolens. Inmiddels heeft de Provincie Groningen het zoekgebied in het provinciale omgeving verordening (POV) voor wat betreft windturbines vastgesteld. Nu kunnen ook de onderzoeken voor een geschikte start- en landingsplaats voor helikopters weer doorgaan.

De gemeente Eemsmond heeft de procedure voor de aanpassing van de provinciale omgeving verordening (POV) bij de provincie gestart en hiervoor een verzoek ingediend bij Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten zal Provinciale Staten hierover binnenkort informeren en daarna een uitspraak doen.

Communicatie met omgeving
Het zoekgebied voor de land- en startplaats voor helikopters omvat een gebied met een straal van 10 km rondom de Eemshaven. Hiervoor wordt ook een Milieu Effect Rapportage (MER) opgestart met de gebruikelijk publicaties en bezwaarmogelijkheden. Er zullen gedurende dit onderzoek ook informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Eveneens zullen er nog gesprekken plaatsvinden met grondeigenaren en omwonenden zodra de mogelijke geschikte locatie(s) bekend zijn. De verwachting is dat dit in de loop van 2014 zal zijn.

Groei offshore windparken
De afgelopen jaren zien we het aandeel van offshore windactiviteiten gestaag groeien. Zo is een aantal Duitse parken (deels) gebouwd vanuit de Eemshaven en zal een belangrijk deel van de bouw van het Gemini windpark vanuit de Eemshaven plaatsvinden. Echter zodra deze parken gereed zijn moeten deze gedurende hun levensduur continue onderhouden worden. Gezien de afstanden zal het transport plaatsvinden met behulp van helikopters en schepen. De schepen zullen nabij een park worden gestationeerd en de helikopters zullen zorgdragen voor het vervoer van de mensen en (klein) materiaal en inspectiewerkzaamheden. Groningen Seaports wil ten behoeve van de ontwikkeling van deze offshore wind activiteiten een heliport ontwikkelen; een start- en landingslocatie specifiek voor helikopters. De heliport vormt gedurende de gehele levenscyclus van de huidige en toekomstige offshore windparken een uitvalsbasis voor onderhoud en inspectievluchten die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de offshore windparken.

Uiterst nauwkeurig traject
Met de keuze en de aanleg van de heliport is een uiterst nauwkeurig traject gemoeid, zowel voor de directe omgeving als voor de fauna en flora (Waddenestuarium). De helikopters zullen alleen overdag vliegen. Voor windmolenbouwers is een heliport nabij de Eemshaven van uitermate groot belang aangezien men alle activiteiten ten behoeve van het onderhoud van de parken (schepen en helikopters) wil combineren in één locatie. Vliegen vanuit Groningen Airport Eelde is voor windmolenbouwers geen optie (alleen als back-up), aangezien men gecombineerde (schepen en heli) operaties inzet.  Indien in de Eemshaven de aanleg van een heliport niet mogelijk zou zijn, zal de potentiële offshore-windmolenbouwer kiezen voor Duitse havens als Emden/Cuxhaven of Wilhelmshaven die allen wel beschikken over een heliport en graag de onderhoudswerkzaamheden in hun haven willen hebben. De toekomstige landingsplek is ca. 1,5 ha groot en bestaat uit een start- en landingsplaats en enkele gebouwen (o.a. een kleine ontvangstruimte).

Eén van de speerpunten van de economische ontwikkeling in de Eemsdelta is de offshore windindustrie. De ontwikkeling van offshore windparken op het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee draagt niet alleen bij aan de duurzame ambities van beide landen, maar zorgt de komende jaren ook voor duurzame werkgelegenheid en investeringen in de Eemsdelta regio. De heliport levert daarnaast een duidelijke toegevoegde waarde aan de ontwikkeling van de Eemshaven als vestigingslocatie en uitvalsbasis voor de offshore windindustrie.