Noordelijke industrie draagt 30% bij aan plannen Klimaatakkoord

Noordelijke industrie draagt 30% bij aan plannen Klimaatakkoord

Industrie en energiesector werken aan integraal plan voor CO2 neutraal in 2050

In de afgelopen maanden hebben de diverse industrieën – gevestigd in het gebied van Eemshaven tot Emmen – verenigd in de industrietafel Noord-Nederland, intensief overleg gehad om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het vandaag gepresenteerde Klimaatakkoord. Uit deze plannen blijkt dat de regio Noord-Nederland een bijdrage van 30% aan de landelijke plannen voor CO2-reductie voor haar rekening kan nemen. In het vandaag gepresenteerde Klimaatakkoord is verwoord hoe de industrie in Nederland de CO2 zal gaan reduceren om te voldoen aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

CO2 als grondstof
De plannen die de industrietafel Noord-Nederland heeft opgesteld maken het mogelijk om zelfs meer CO2 uit de lucht te halen dan dat de industrieën uitstoten. Noord-Nederland wordt daarmee een netto verbruiker van CO2 en biedt hiermee een oplossing voor geheel Nederland. Dit kan in het Noorden door de aanwezigheid van chemische industrie, 30% van de Nederlandse energieproductie, de energie-infrastructuur (zoals kabels en leidingen) en de beschikbaarheid van biomassa uit landbouw en natuur. Betaalbare groene energie en groene grondstoffen zijn de basis voor volledig duurzame bedrijven en producten.

Meer wind op zee en waterstof
De groene stroom moet komen van meer wind op zee en wordt gebruikt in (nieuwe) productieprocessen (elektrificatie) en voor de productie van waterstof die als energiebron of als grondstof gebruikt kan worden. Daarnaast wordt groene CO2 uit biomassa in combinatie met waterstof ingezet als grondstof voor de chemische industrie, waardoor de industrie geen CO2 uitstoot maar CO2 opneemt. De industrie in Noord-Nederland zorgt ook voor producten die bijvoorbeeld langer meegaan of lichter zijn, waardoor CO2 wordt bespaard bij de consument of de eindverbruiker.

Internationale koploperspositie
De industrie in de provincies Groningen en Drenthe werken samen aan de Industrietafel Noord-Nederland om de uitdaging van het klimaatakkoord te realiseren. Het Noordelijk bedrijfsleven ziet daarbij kansen om de internationale koploperspositie in te nemen. Een win-win situatie voor het klimaat maar ook voor de werkgelegenheid en economische groei in het Noorden. Minder CO2 en meer werk.

In het plan van de industrie spelen innovatieve productieprocessen, andere energiebronnen en het gebruik van biomassa een belangrijke rol. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de sterke punten in de regio zoals de bestaande energie infrastructuur, de havens en de agrarische omgeving. Nu al stoten de bedrijven ten opzichte vanaf 1990 43% minder CO2 per ton product uit. Doel van het akkoord van Parijs is een reductie van de totale uitstoot van CO2 van 49% in 2030 en uiteindelijk 95% in 2050.

De meeste bedrijven in Noord-Nederland opereren wereldwijd en zetten hun producten buiten Nederland of buiten Europa af. De plannen van de bedrijven zijn alleen uitvoerbaar als zij vitaal blijven en hun concurrentiepositie op het internationale speelveld kunnen behouden. Dat lukt alleen als bedrijfsleven en overheid gezamenlijk investeren in innovatie om uiteindelijk de werkgelegenheid in het Noorden te behouden en daar waar mogelijk te vergroten.

Achtergrond Industrietafel Noord-Nederland
De Industrietafel Noord-Nederland vertegenwoordigt het gebied Chemport Europe, bestaande uit twee geïntegreerde chemieclusters respectievelijk Eemsdelta (Eemshaven en Delfzijl) en Emmen en daarnaast ook grote productielocaties, gelegen in de provincies Groningen en Drenthe. Samen zorgen deze bedrijven voor meer dan 20.000 directe en indirecte banen. Het is een groot veelzijdig gebied met twee chemieclusters, twee zeehavens, industrie met als specialisme basis- en polymeerchemie, food, recycling, agro, grootschalige energieopwekking en energie- en offshore wind logistiek. Daarnaast beschikt het gebied over een uitgebreid ondergronds pijpleiding- en kabelstelsel en is daardoor een knooppunt van energie. Het is juist deze combinatie waarmee de noordelijke industrie diverse oplossingen ziet die moeten zorgen voor een CO2 neutrale toekomst.

De noordelijke industrie van de regio Eemsdelta in beeld: op de voorgrond het haven- en industriegebied Delfzijl en op de achtergrond de Eemshaven.