North Refinery breidt uit en investeert in groen

North Refinery breidt uit en investeert in groen

Olie recyclingbedrijf North Refinery gaat haar bedrijf in Farmsum (Delfzijl) met 1,2 ha uitbreiden. Hierover is recentelijk overeenstemming bereikt met Groningen Seaports die hiervoor grond beschikbaar stelt. De uitbreiding is o.a. nodig voor uitbreiding van de parkeerfaciliteiten en in het kader van veiligheid ten behoeve van een extra inrit voor de brandweer en groot materieel. Tevens legt Groningen Seaports in het noordelijk deel van de Kranssteenweg een nieuwe weg aan (op basis van gerecycled materiaal) voor de verdere ontwikkeling van het gebied Oosterhorn-Zuid.

North Refinery is de laatste periode uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in de haven van Delfzijl. Maar dat is niet vanzelf gegaan. Integendeel, medio 2010 liep het bedrijf nog tegen grenzen aan. Geurhinder en problemen met handhaving van complexe regelgeving zorgden destijds voor een verslechterde relatie met de omgeving en de politiek. Vandaar dat sinds juli 2011 de koers drastisch is verlegd; met nieuwe en ambitieuze aandeelhouders en een nieuwe directie.

Hergebruik
Investeren in duurzaamheid en de omgeving is de nieuwe koers om zodoende de “green oil company” te worden en vooral te blijven. Het bedrijf stevent momenteel boven verwachting af op groei en is verworden tot een belangrijke steunpilaar voor de havens van Delfzijl. North Refinery verwerkt jaarlijks meer dan tweehonderdduizend ton oliehoudende producten. Onder meer afgewerkte olie uit de automobielindustrie, met als doel hergebruik. Dit gebeurt op basis van hoogwaardige processen met strenge normen op het gebied van veiligheid en leefomgeving.

Omwonenden
Er is flink geïnvesteerd om de situatie voor buurtbewoners – die veel last hadden van geurhinder – per direct te verbeteren. Hiervoor zijn eerst tijdelijke maatregelen genomen, die op dit moment worden vervangen door een dampverwijderingsinstallatie. De installatie vormt een structurele oplossing om geuroverlast te beëindigen. Tevens is er in 2012 gekozen voor de bouw van een gasreinigingsinstallatie, die ervoor zorgt dat emissies tot een minimum worden teruggebracht. In januari van dit jaar heeft de ingebruikname van een volledig nieuw brandblussysteem plaatsgevonden, waardoor North Refinery aan de strengste eisen voldoet. In totaal is er in 2 jaar ruim tien miljoen euro geïnvesteerd om het bedrijf gereed te maken voor haar toekomst en in “compliance” te komen.