Onderhoud bruggen zeesluis Farmsum 4-8 juni

Onderhoud bruggen zeesluis Farmsum 4-8 juni

Rijkswaterstaat voert van maandag 4 juni 7.00 uur tot en met vrijdag 8 juni 18.00 uur asfalteringswerkzaamheden uit aan de binnenhoofdbruggen in de Oosterveldweg (N991) van het sluizencomplex in Farmsum (Delfzijl). Tijdens de werkzaamheden zijn de bruggen geheel afgesloten voor het werkverkeer. Om ook de buitenhoofdbruggen (N990) te ontlasten, is een adviesroute voor het wegverkeer ingesteld. Er is geen hinder voor de scheepvaart.

Adviesroute

  • Op de kruising N992/N362 wordt aangegeven dat Delfzijl via de N362/N33 te bereiken is en het industrieterrein Oosterhorn via de N992/Kloosterlaan.
  • In Delfzijl wordt op de kruisingen van de Hogelandsterweg en de N997 aangegeven dat verkeer richting de A7 via de N33 dient te rijden.

Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl
Zeesluis Farmsum is onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en is één van de belangrijkste waterwegen van ons land. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg.

De zeesluis met op de achtergrond het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl