Nieuwe vrijwilligers voor het Zeemanshuis Eemshaven

Nieuwe vrijwilligers voor het Zeemanshuis Eemshaven

Op een oproep in diverse dag en streekbladen hebben diverse mensen aangegeven vrijwilliger te willen worden tot het draaien van bardiensten in het Zeemanshuis in de Eemshaven. Tot deze werkzaamheden behoort ook het halen en brengen van de gasten van de Schepen naar het Zeemanshuis en weer terug. 13 nieuwe vrijwilligers zijn op 26 mei tijdens een contactbijeenkomst  officieel verwelkomt door bestuur en de reeds zittende vrijwilligers.

Eens per twee à drie weken draaien de vrijwilligers in het Zeemanshuis hun diensten. Achter de bar. Het halen en brengen van de gasten. Het maken van een praatje en desgewenst het bieden van hulp en aandacht. Hoewel het Zeemanshuis een vaste kern van vrijwilligers heeft met heel weinig verloop gebeurt het soms toch dat mensen door ziekte, vanwege leeftijd of door een verhuizing moeten afhaken. Waar vroeger de diensten soms met twee personen werden gedraaid is het gewenst dit nu met drie man te doen. Immers één van de drie is op pad voor de gasten. En voor de veiligheid is het van belang dat er tenminste twee mensen aanwezig zijn.

Dat het Zeemanshuis in de belangstelling staat mag blijken uit het groot aantal aanmeldingen van mensen die hun diensten vrijwillig aanbieden. Hoewel sommigen afhaken na een paar keer proefdraaien  ziet het bestuur terug op een geslaagde wervingsactie. Maar liefst dertien personen hebben zich met groot enthousiasme blijvend aangemeld. Bestuur en zittende vrijwilligers zijn dik tevreden! Met maar liefst 45 (!) vrijwilligers kan het Zeemanshuis voorlopig weer vooruit.

Tijdens een gezellige bijeenkomst op 26 mei  hebben oude en nieuwe vrijwilligers zich aan elkaar voorgesteld. Mensen van allerlei slag die zich hebben verenigd tot het vrijwillig bieden van ondersteuning aan zeelieden en truckers.

Uit waardering voor het werk van de vrijwilligers en om de gasten duidelijk te maken dat het Zeemanshuis door vrijwilligers wordt gedreven is in de hal van het Zeemanshuis daartoe een bord opgehangen. Het bord is tijdens de bijeenkomst aan enkele vrijwilligers uitgereikt.

Over de sponsors
Veel bedrijven in Delfzijl en de Eemshaven voelen zich nauw betrokken bij het Zeemanshuis en haar activiteiten. Dit werk kan niet plaatsvinden zonder sponsoring door het bedrijfsleven.
Mede dank zij de gulle giften die zijn gedaan en toegezegd is het mogelijk het Zeemanshuis te exploiteren en nog steeds verder te verduurzamen.

Het Zeemanshuis
Het Zeemanshuis is een initiatief van de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen en wordt gerund door ongeveer 45 vrijwilligers die zeven dagen per week het huis draaiende houden. In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Men kan hier onder het genot van een hapje en een drankje onder ander Tv-kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Het Zeemanshuis is in 1999 opgericht en sinds 2004 is zij gevestigd in het pand aan de Borkumweg. Het Zeemanshuis ontvangt jaarlijks ca. 10.000 bezoekers. Met name de ontwikkelingen in de windenergie stimuleren het aantal bezoekers. Aan het einde van het jaar, met Kerst, wordt aan alle zeevarenden in de haven een kerstpakketje bezorgd. Ook hieraan dragen bedrijven mee.

Het bord dat uit waardering voor het werk van de vrijwilligers tijdens de bijeenkomst is uitgereikt.