Onderzoek naar rifblokken van Waddenslib

Onderzoek naar rifblokken van Waddenslib

Door het frequent laten uitvoeren van baggerwerkzaamheden zorgt Groningen Seaports ervoor dat de vaardiepte in haar havens in stand gehouden wordt en de bereikbaarheid gewaarborgd blijft. Tegelijkertijd heeft het onderhoudsbaggerwerk positieve effecten op de ecologie, omdat er minder baggerspecie in beweging gebracht wordt dat tot vertroebeld water kan leiden. Groningen Seaports werkt samen in het programma Eems-Dollard 2050 aan een ecologisch gezond Eems-Dollard estuarium.

Continu wordt er gekeken hoe de bagger zo nuttig als mogelijk lokaal kan worden hergebruikt, op een manier die past binnen een circulaire economie. Het bedrijf NETICS is de uitvinder van GEOWALL®, een techniek waarmee laagwaardige baggerspecie wordt opgewaardeerd tot blokken door het sediment (=slib) samen te persen. Al geruime tijd werkt NETICS met diverse partijen uit de regio samen om de mogelijkheden voor hergebruik van het zoute slib te onderzoeken en te promoten.

Momenteel loopt er een innovatief en veelbelovend onderzoek om slib uit de Eems-Dollard in te zetten voor de productie van rifblokken als bouwmateriaal. Daarbij wordt in een veldproef gekeken naar aspecten als de levensduur, de sterkte alsook de ecologische effecten. Het doel is om een duurzame alternatieve bouwstof te ontwikkelen voor milieubelastende en onnatuurlijke materialen, zoals beton. Hierdoor krijgt het slib uit de Eems-Dollard een meerwaarde en wordt de transitie naar een circulaire economie versneld. De eerste onderzoeksresultaten worden in de zomer van 2021 verwacht.

Een rifblok van Waddenslib (foto: Netics)