Vogels gedijen goed in natuurgebied Ruidhorn

Vogels gedijen goed in natuurgebied Ruidhorn

Het natuur- en kweldergebied Ruidhorn ten westen van de Eemshaven bestaat in december van dit jaar alweer tien jaar en is een waar walhalla voor met name wadvogels. Afgelopen jaar is het gebied uitgebreid gemonitord en hieruit bleek dat Ruidhorn erg belangrijk is voor een groot aantal vogelsoorten.

Zo is er vastgesteld dat de brandgans, drieteenstrandloper, grauwe gans, krakeend, lepelaar, slobeend en wintertaling zeer regelmatige bezoekers zijn en er vaker voorkomen dan van te voren ten doel was gesteld. In het gebied krijgt de natuur alle ruimte en daardoor is het ook niet toegankelijk voor de mens. Wel kan iedereen vanuit een van de drie vogelkijkhutten onder andere bovengenoemde vogels spotten en dat is beslist de moeite waard.

Natuurgebied Ruidhorn, nabij de Eemshaven, is eigendom van de Stichting Natuurcompensatie (Groningen Seaports, Nuon en RWE) en wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het vijftig hectare grote gebied in de Emma- en Lauwerpolder is aangelegd als compensatie voor het verlies aan natuur in de Eemshaven door de vestiging van een aantal grote energiebedrijven. Ook de aangrenzende dijk en een stuk kwelder is onderdeel van het natuurgebied. Het is begroeid met grassoorten en wordt zo ‘kaal’ mogelijk gehouden. De ondiepe plassen direct achter de Waddijk zijn belangrijk voor wadvogels.

Natuurgebied Ruidhorn (foto: Groningen Seaports)