Oosterhorn- en Eemskanaal en Oosterhornhaven in Delfzijl voor miljoenen ‘geschoond en opgepoetst’

Oosterhorn- en Eemskanaal en Oosterhornhaven in Delfzijl voor miljoenen ‘geschoond en opgepoetst’

Oosterhorn- en Eemskanaal en Oosterhornhaven in Delfzijl voor miljoenen ‘geschoond en opgepoetst’

Het oude Eemskanaal, het Oosterhornkanaal en de Oosterhornhaven liggen er ‘opgeschoond en opgepoetst’ bij. In de afgelopen maanden zijn deze belangrijke vaarwegen opnieuw op diepte gebracht door het uitvoeren van onderhouds- en verdiepingsbaggerwerkzaamheden. Daarnaast hebben er werkzaamheden plaatsgevonden aan de oevers en kaden. In totaal is er in de gezamenlijke projecten voor ca. € 3 miljoen geïnvesteerd.

Met behulp van zogenaamde cutterzuigers en een kraanschip  zijn de werkzaamheden maandenlang uitgevoerd. In de komende tijd vinden nog wat afrondende werkzaamheden plaats nabij de Heemskesbrug en de  zwaaikom in het Oosterhornkanaal.

Werkzaamheden

In totaal heeft het baggerbedrijf Schilder ca. 300.000 m3 baggerspecie uitgebaggerd,
dat verder verwerkt in terreinophoging en in ingedroogde vorm naar de depots op de terreinen van Groningen Seaports is vervoerd. Voorafgaand aan deze baggerwerkzaamheden is er een waterbodemsaneringsproject uitgevoerd. Hierin zijn zogenaamde hotspots ontdaan van een laagje vervuilde baggerspecie. Eveneens zijn oevers en kades aangepast. Tegelijk met de baggerwerkzaamheden zijn bestaande kades en oevers versterkt en verhoogd. Tijdens de werkzaamheden was scheepvaartverkeer mogelijk, met af en toe enige overlast.

Het industriegebied Oosterhorn in Delfzijl met in het midden het opgeschoonde Oosterhornkanaal

Het industriegebied Oosterhorn in Delfzijl met in het midden het opgeschoonde Oosterhornkanaal