Jaarcijfers 2015: gezonde winst en record overslag

Jaarcijfers 2015: gezonde winst en record overslag

Jaarcijfers 2015: gezonde winst en record overslag

Groningen Seaports kijkt terug op een succesvol jaar voor wat de overslag betreft. Met een overslag van ruim 11 miljoen ton werd er wederom een stijging gerealiseerd  van ruim 11% ten opzichte van 2014, dat al een topjaar was.  De uitgifte van bedrijventerreinen bleef achter op de prognose:  4,5 ha werden er verkocht, mede doordat het contract met SunPort over het in gebruik nemen van ca. 30 ha terrein net niet voor 1 januari werd afgerond. De voorlopige winstprognose ligt voor het havenbedrijf op ca. 2,5 miljoen euro. Harm D. Post, directeur Groningen Seaports N.V., maakt dit vanmiddag in zijn nieuwjaarsrede bekend.

Naast de eerste  uitgiften in terreinen start deze maand tevens  de aanleg van een nieuwe stoomleiding op het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl. Een investering van ca. 15 miljoen euro is hiermee gemoeid.
(zie ook foto).

Terugblik
Het jaar 2015 was een jaar van afronding van enkele grote projecten en (door) start van nieuwe projecten. Tot grote opluchting van velen werd Aldel in maart herstart. Het is verheugend te constateren dat diverse chemische bedrijven in Delfzijl weer investeren en daarmee aangeven vertrouwen te hebben in de toekomst. Helaas is North Refinery aan het eind van het jaar failliet gegaan. Het grote infrastructurele project ‘Uitbreiding Beatrixhaven’ in de Eemshaven kwam gereed en op voorspraak van natuur- en milieuorganisaties is er een voorkeursplek gevonden voor de aan te leggen Heliport in het noordwestelijk gedeelte van de Eemshaven. In de afgelopen maanden is veel werk besteed aan de voorbereiding van de nieuw aan te leggen stoomleiding – tussen Eneco en Akzo Nobel – op het industrieterrein Oosterhorn. Dit  is het eerste project dat Groningen Seaports geheel als NV financiert. De stoomleiding draagt bij aan verdere optimalisering van het chemiecluster Delfzijl  en levert tevens een belangrijke aandeel  aan de realisatie van de groene havenvisie.  Als een van de weinige havens in Europa heeft Groningen Seaports voor de vierde opeenvolgende  keer het Ecoports – certificaat verkregen.

Toekomst
Groningen Seaports verwacht voor de komende jaren  groeikansen in de sectoren data centers, offshore wind, biobased chemie en recycling en ziet daarnaast potentie op het gebied van duurzame initiatieven. De bouw van het Gemini windpark ten noorden van Schiermonnikoog zal in 2016 gereed komen. Onderhoudsfirma’s spelen hier volop op in. Daarom is ook de beschikbaarheid van een heliport van cruciaal belang. De verwachting is – afhankelijk van de MER-procedure – dat eind 2016 de bouw van de heliport kan beginnen. Verder nadert de bouw van de eerste fase van het Google datacentrum medio 2016 haar voltooiing. In 2016 start de aanleg van de COBRAkabel, een onderzeese hoogspanningskabel tussen de Eemshaven en Denemarken bedoeld om pieken en dalen in de (groene) stroomvraag op elkaar te kunnen afstemmen. Tenslotte start dit jaar de verdieping en de verruiming van de vaargeul tussen Eemshaven en de Noordzee . Hierdoor wordt de Eemshaven ook voor schepen met een grotere diepgang (14 meter) bereikbaar.

De grote uitdaging voor het komende jaar is om de rivier de Eems helderder te maken. Hier dient ca. 1 miljoen m3 slib aan land te worden gebracht. Groningen Seaports zal met diverse partners – waaronder landbouw, natuur- en milieuorganisaties en de provincie – onderzoeken verrichten naar de inzetbaarheid van dit slib. Gedacht wordt aan dijkversterking, grondverbetering, stofbestrijding en Kleirijperij.

Artist impression van de nieuwe openbare stoomleiding Eneco-AkzoNobel

Artist impression van de nieuwe openbare stoomleiding Eneco-AkzoNobel