Ophoging bedrijventerrein Heveskes van start

Ophoging bedrijventerrein Heveskes van start

Aannemersbedrijf Gebr. van der Lee is eind februari in opdracht van Groningen Seaports begonnen met het ophogen van bedrijventerrein Heveskes in Delfzijl met circa 600.000 m3 zand. Hiermee wordt het huidige terrein met één tot twee meter opgehoogd. Het toegepaste zand wordt gewonnen in de Noordzee boven Schiermonnikoog en via meerdere baggerschepen (zogenoemde hoppers) naar de pier van Oterdum in de haven van Delfzijl gebracht. Het aangevoerde zand wordt daar ontzilt en per as naar het bedrijventerrein vervoerd. In een later stadium zal ook zand worden opgespoten vanaf een locatie aan het Oosterhornkanaal. Het eerste zand is inmiddels aangeleverd en naar verwachting is de ophoging in oktober van dit jaar afgerond.

Bedrijventerrein Heveskes

Bedrijventerrein Heveskes ligt tussen het Chemie Park Delfzijl en de aluminiumfabriek Aldel en wordt ingericht en geschikt gemaakt voor uitgifte. Door het inrichten van het terrein Heveskes geeft Groningen Seaports invulling aan haar brede missie om op duurzame wijze industrieterreinen te ontwikkelen, te exploiteren en bij te dragen aan de werkgelegenheid en duurzame economische groei in de regio. Naast de basisinfrastructuur als wegen, watergangen en nutsinfra zal bedrijventerrein Heveskes met de bestaande utiliteiten van het Chemie Park Delfzijl verbonden worden. Ook een waterstofinfrastructuur maakt onderdeel uit van deze faciliterende gezamenlijke infra. Bedrijventerrein Heveskes is 42 hectare groot, waarvan uiteindelijk 29 hectare uitgeefbaar is voor nieuwe bedrijven. Met de ontwikkeling van het terrein, dat gefaseerd plaatsvindt in de jaren 2020 – 2024, is een investering van ruim €25 miljoen gemoeid.

De ophogingswerkzaamheden op bedrijventerrein Heveskes tussen Aldel (l) en het Chemie Park Delfzijl (r) zijn begonnen