Damco/Aldel biedt oplossing voor capaciteitsprobleem elektriciteitsnet

Damco/Aldel biedt oplossing voor capaciteitsprobleem elektriciteitsnet

In de Eemsmond-regio is er sprake van netcongestie. Dat betekent dat de bestaande elektriciteitsnetten van TenneT en van Enexis soms te weinig capaciteit hebben om nieuwe klanten aan te sluiten. Tot die nieuwe klanten behoren ook zonneparken. Door deze capaciteitsproblemen in het openbare stroomnet van Enexis kunnen deze zonneparken de komende jaren niet op dat openbare stroomnet worden aangesloten. Hierdoor ontstaat er vertraging in de uitbouw van de duurzame energie. Damco/Aldel in Delfzijl biedt hiervoor een oplossing en stelt het eigen net beschikbaar voor de aansluiting van zonneparken.

Damco/Aldel is een van de grootste elektriciteitsverbruikers van Nederland. Vanwege dat grote verbruik heeft Damco/Aldel een sterk eigen elektriciteitsnet. Dat eigen net van Aldel is rechtstreeks aangesloten op het landelijke transportnet voor elektrische energie van TenneT. Het eigen net van Damco/Aldel heeft een grote transportcapaciteit. Daarom wil Damco/Aldel dat eigen net ook beschikbaar stellen voor de aansluiting van externe zonneparken. Die zonneparken hoeven dan niet te wachten totdat de netcongestie aan de Eemsmond is opgelost. Ze kunnen dan sneller energie gaan leveren. TenneT en ook Enexis ondersteunen dit idee, want een stukje van de aansluitproblemen wordt hiermee opgelost.

Damco/Aldel vanuit de lucht (foto: Koos Boertjens/GroningenvanBoven.nl). 

Het aansluiten van externe zonneparken op het eigen intern elektriciteitsnet moest wel worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). ACM heeft die goedkeuring nu verleend. Samen met de eerste belangstellende zonneparken worden nu de technische plannen ontwikkeld om de aansluitingen daadwerkelijk te gaan bouwen. Damco/Aldel biedt zodoende krachtig hulp om de energietransitie te versnellen. Ook is het een belangrijke stap in de richting van een groener Damco/Aldel.

Bron: Damco/Aldel